Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Cadru legal

1
Privind aprobarea protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea 189/1998 privind finantele publice locale
2
Privind infiintarea DITL Sector 1
3
Privind reorganizarea DITL Sector 1 in DGITL Sector 1
4
Privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
5
Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
6
Regulamentul intern al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
NR. CRT.
NUMAR ACT NORMATIV
DENUMIRE
NUMAR MONITOR OFICIAL
1
Privind Codul Administrativ
M.O. nr. 555/05.07.2019
2
Privind Codul Muncii
M.O. nr. 345/18.05.2011
3
Privind Codul de Procedura Civila
M.O. nr. 485/15.07.2010
4
Privind Codul Fiscal
M.O. nr. 688/10.09.2015
5
Privind Normele Metodologice de aplicare a Noului Cod Fiscal
M.O. nr. 22/13.01.2016
6
Privind Codul de Procedura Fiscala
M.O. nr. 547/23.07.2015
7
Pentru aprobarea Procedurii de restituire si rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal
M.O. nr. 13/05.01.2005
8
Privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale
M.O. nr. 975/29.12.2015
9
Privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale
M.O. nr. 798/11.10.2016
10
Privind aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice
M.O. nr. 968/29.11.2016
11
Privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale
M.O. nr. 124/17.02.2016
12
Pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
M.O. nr. 970/05.12.2016
13
Privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se platesc in contul unic
M.O. nr. 1023/22.12.2017
14
Privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora
M.O. nr. 200/12.03.2020
15
Privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016
16
Privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
M.O. nr. 84/01.02.2002
17
Privind liberul acces la informatiile de interes public
M.O. nr. 663/23.10.2001
18
Privind regimul juridic al contraventiilor
M.O. nr. 410/25.07.2001
19
Privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contraventionale potrivit Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale
M.O. nr. 1105/27.12.2018
20
Legea contabilitatii – republicata
M.O. nr. 454/18.06.2008
21
Pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice
M.O. nr. 57/26.01.2016
22
Privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
M.O. nr. 466/25.06.2014
23
Privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
M.O. nr. 492/28.06.2017
24
Privind taxele judiciare de timbru
M.O. nr. 392/29.06.2013
25
Pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice
M.O. nr. 738/22.09.2016
26
Privind unele masuri economice si fiscal-bugetare
M.O. nr. 230/21.03.2020
27
Privind achizitiile publice
M.O. nr. 390/23.05.2016
28
Privind adoptarea unor masuri in vederea asigurarii transparentei decizionale la nivelul autoritatilor locale ale Sectorului 1 al municipiului Bucuresti
29
Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 privind adoptarea unor masuri in vederea asigurarii transparentei decizionale la nivelul autoritatilor locale ale Sectorului 1 al municipiului Bucuresti
30
Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2020
31
Pentru modificarea si completarea HCGMB nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2020
32
Privind instituirea taxei speciale pentru promovare turistica a Municipiului Bucuresti pentru anul 2020
33
Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021
34
Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe imobil pentru proprietarii persoane fizice ale caror imobile sunt ocupate abuziv
35
Privind aprobarea procedurii pentru acordarea scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri/terenuri si a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute in Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2016
36
Privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice
M.O. nr. 289/07.04.2020
37
Privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina
M.O. nr. 768/13.11.2007
38
Privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective
M.O. nr. 565/16.08.2007
39
Privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilitati fiscale
40
Pentru completarea HCGMB nr. 139/2020, privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
41
Privind instituirea taxei speciale pentru promovare turistica in Municipiul Bucuresti pentru anul 2021
42
Privind modificarea si completarea HCGMB nr. 139/2020, privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021
43
Pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
M.O. nr. 1269/21.12.2020
44
Privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2022
45
Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2022
46
Privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2021
46
Privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2022
47
Privind completarea H.C.G.M.B. nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2022
NR. CRT.
NUMAR ACT NORMATIV
DENUMIRE
NUMAR MONITOR OFICIAL
1
Incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale
M.O. nr. 81/01.02.2002
2
Aprobarea Normelor Metodologice privind implementarea sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor
M.O. nr. 158/05.03.2002
3
Privind aprobarea realizarii sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
M.O. nr. 838/14.12.2010
4
Privind Normele metodologice privind sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
M.O. nr. 74/28.01.2011
5
Privind Normele Metodologice privind sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
M.O. nr. 74/28.01.2011
6
Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
M.O. nr. 305/10.04.2020
NR. CRT.
NUMAR ACT NORMATIV
DENUMIRE
NUMAR MONITOR OFICIAL
1
Privind Controlul intern si controlul financiar preventiv-republicat
M.O. nr. 799/12.11.2003
2
Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
M.O. nr. 87/04.02.2019
3
Privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
M.O. nr. 57/20.01.2006
4
Pentru modificarea deciziei nr. 48/24.03.2016 privind controlul financiar preventiv propriu
NR. CRT.
NUMAR ACT NORMATIV
DENUMIRE
NUMAR MONITOR OFICIAL
1
Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
M.O. nr. 1074/29.11.2005
2
Pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
M.O. nr. 304/20.04.2016
3
Privind modificarea si completarea unor reglementari contabile
M.O. nr. 680/02.09.2016
4
Privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
M.O. nr. 15/16.01.2017
5
A bugetului de stat pe anul 2020
M.O. nr. 2/06.01.2020
6
Legea bugetului de stat pe anul 2019
M.O. nr. 209/15.03.2019
7
Privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
M.O. nr. 973/07.12.2017
8
Privind unele masuri fiscal-bugetare,pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
M.O. nr. 988/26.10.2020
9
Privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti
M.O. nr. 616/31.07.2017
10
Privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
M.O. nr. 1116/29.12.2018
11
Privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
M.O. nr. 1075/19.12.2018
12
Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
M.O. nr. 1010/16.12.2019
13
Pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
M.O. nr. 1058/13.12.2018
14
Privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei
M.O. nr. 88/04.02.2019
15
Privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic
M.O. nr. 884/2020
16
Pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica
M.O. nr. 857/2020
17
Privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Legături rapide

Servicii utile - diverse

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut