Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Cadru legal

Ultima actualizare a informației 20 februarie 2024

1. ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ENTITĂȚII

NR. CRT.NUMĂR ACT NORMATIVDENUMIRE
1H.G. nr. 333/1999Privind aprobarea protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea 189/1998 privind finantele publice locale
2H.C.L. Sector 1 nr. 63/07.10.1999Privind infiintarea DITL Sector 1
3H.C.L. Sector 1 nr. 39/26.02.2009Privind reorganizarea DITL Sector 1 in DGITL Sector 1
4H.C.L. Sector 1 nr. 192/09.07.2019Privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
5H.C.L. Sector 1 nr. 37/06.03.2020Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
6H.C.L. Sector 1 nr. 168/14.08.2012Regulamentul intern al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
7H.C.L. Sector 1 nr. 190/15.12.2022 Privind aprobarea modificarii Anexei nr. 2.1 la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/06.03.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

2. ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ENTITĂȚII

NR. CRT.NUMĂR ACT NORMATIVDENUMIRENUMĂR MONITOR OFICIAL
1O.U.G. nr. 57//03.07.2019Privind Codul AdministrativM.O. nr. 555/05.07.2019
2Legea nr. 53/2003Privind Codul MunciiM.O. nr. 345/18.05.2011
3Legea nr. 134/2010Privind Codul de Procedura CivilaM.O. nr. 485/15.07.2010
4Legea nr. 227/2015Privind Codul FiscalM.O. nr. 688/10.09.2015
5H.G. nr. 1/2016Privind Normele Metodologice de aplicare a Noului Cod FiscalM.O. nr. 22/13.01.2016
6Legea nr. 207/2015Privind Codul de Procedura FiscalaM.O. nr. 547/23.07.2015
7Ordinul nr. 1899/2004Pentru aprobarea Procedurii de restituire si rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legalM.O. nr. 13/05.01.2005
8Ordinul nr. 2068/2015Privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale localeM.O. nr. 975/29.12.2015
9Ordinul nr. 2594/2016Privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale localeM.O. nr. 798/11.10.2016
10Ordinul nr. 3454/2016Privind aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publiceM.O. nr. 968/29.11.2016
11Ordinul nr. 144/2016Privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale localeM.O. nr. 124/17.02.2016
12Ordinul nr. 3097/2016Pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalaM.O. nr. 970/05.12.2016
13Ordinul nr. 7166/2017Privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se platesc in contul unicM.O. nr. 1023/22.12.2017
14Ordinul nr. 1665/2020Privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestoraM.O. nr. 200/12.03.2020
15Regulament UE nr. 679/2016Privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016
16O.G. nr. 27/2002Privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilorM.O. nr. 84/01.02.2002
17Legea nr. 544/2001Privind liberul acces la informatiile de interes publicM.O. nr. 663/23.10.2001
18O.G. nr. 2/2001Privind regimul juridic al contraventiilorM.O. nr. 410/25.07.2001
19Ordinul nr. 3893/2018Privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contraventionale potrivit Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionaleM.O. nr. 1105/27.12.2018
20Legea nr. 82/1991Legea contabilitatii – republicataM.O. nr. 454/18.06.2008
21Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 82/2016Pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publiceM.O. nr. 57/26.01.2016
22Legea nr. 85/2014Privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventaM.O. nr. 466/25.06.2014
23Legea nr. 153/2017Privind salarizarea personalului platit din fonduri publiceM.O. nr. 492/28.06.2017
24O.U.G nr. 80/2013Privind taxele judiciare de timbruM.O. nr. 392/29.06.2013
25O.U.G nr. 58/2016Pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publiceM.O. nr. 738/22.09.2016
26O.U.G nr. 29/2020Privind unele masuri economice si fiscal-bugetareM.O. nr. 230/21.03.2020
27Legea nr. 98/2016Privind achizitiile publiceM.O. nr. 390/23.05.2016
28H.C.L. nr. 233/22.12.2015Privind adoptarea unor masuri in vederea asigurarii transparentei decizionale la nivelul autoritatilor locale ale Sectorului 1 al municipiului Bucuresti
29H.C.L. nr. 64/23.03.2021Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 privind adoptarea unor masuri in vederea asigurarii transparentei decizionale la nivelul autoritatilor locale ale Sectorului 1 al municipiului Bucuresti
30H.C.G.M.B. nr. 244/23.04.2019Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2020
31H.C.G.M.B. nr. 724/18.12.2019Pentru modificarea si completarea HCGMB nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2020
32H.C.G.M.B. nr. 723/18.12.2019Privind instituirea taxei speciale pentru promovare turistica a Municipiului Bucuresti pentru anul 2020
33H.C.G.M.B. nr. 139/30.04.2020Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021
34H.C.L. nr. 275/18.08.2005Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe imobil pentru proprietarii persoane fizice ale caror imobile sunt ocupate abuziv
35H.C.L. nr. 6/28.01.2016Privind aprobarea procedurii pentru acordarea scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri/terenuri si a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute in Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2016
36O.U.G nr. 38/2020Privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publiceM.O. nr. 289/07.04.2020
37H.G. nr. 1344/2007Privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplinaM.O. nr. 768/13.11.2007
38H.G. nr. 833/2007Privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colectiveM.O. nr. 565/16.08.2007
39H.C.L. nr. 217/13.08.2020Privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilitati fiscale
40H.C.G.M.B. nr. 432/28.12.2020Pentru completarea HCGMB nr. 139/2020, privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
41H.C.G.M.B. nr. 399/21.12.2020Privind instituirea taxei speciale pentru promovare turistica in Municipiul Bucuresti pentru anul 2021
42H.C.G.M.B. nr. 429/21.12.2020Privind modificarea si completarea HCGMB nr. 139/2020, privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021
43Legea nr. 296/2020Pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalM.O. nr. 1269/21.12.2020
44H.C.G.M.B. nr. 417/26.11.2021Privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2022
45H.C.G.M.B. nr. 105/27.04.2021Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2022
46H.C.G.M.B. nr. 107/27.04.2021Privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2021
47H.C.G.M.B. nr. 262/01.09.2021Privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2022
48H.C.G.M.B. nr. 338/29.10.2021Privind completarea H.C.G.M.B. nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2022
49H.C.L. nr. 190/27.10.2016Privind privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării sau amânării la plată a obligațiilor fiscale
50H.C.L. nr. 9/20.01.2022Privind aprobarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local
51Ordonanța nr. 41/2016Privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
52H.C.G.M.B. nr. 219/2022Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2023
53H.C.G.M.B. nr. 658/2022Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiul București nr. 219/2022
54H.C.G.M.B. nr. 108/2023Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2024

3. REGLEMENTĂRI PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII ȘI SISTEME ELECTRONICE UTILIZATE

NR. CRT.NUMĂR ACT NORMATIVDENUMIRENUMĂR MONITOR OFICIAL
1O.G. nr. 24/2002Încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor localeM.O. nr. 81/01.02.2002
2H.G. nr. 181/2002Aprobarea Normelor Metodologice privind implementarea sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelorM.O. nr. 158/05.03.2002
3H.G. nr. 1235/2010Privind aprobarea realizarii sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancarM.O. nr. 838/14.12.2010
4Ordinul nr. 14/2011Privind Normele metodologice privind sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancarM.O. nr. 74/28.01.2011
5Ordinul nr. 95/2011Privind Normele Metodologice privind sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancarM.O. nr. 74/28.01.2011
6H.G. nr. 285/2020Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancarM.O. nr. 305/10.04.2020

4. REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

NR. CRT.NUMĂR ACT NORMATIVDENUMIRENUMĂR MONITOR OFICIAL
1O.G. nr. 119/1999Privind Controlul intern si controlul financiar preventiv-republicatM.O. nr. 799/12.11.2003
2Ordinul nr. 103/2019Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriuM.O. nr. 87/04.02.2019
3O.G. nr. 1/2006Privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor socialeM.O. nr. 57/20.01.2006
4Decizia Directorului D.G.I.T.L. Sector 1 nr. 465/19.10.2017Pentru modificarea deciziei nr. 48/24.03.2016 privind controlul financiar preventiv propriu

5. ALTE REGLEMENTĂRI LEGALE

NR. CRT.NUMĂR ACT NORMATIVDENUMIRENUMĂR MONITOR OFICIAL
1O.U.G. nr. 158/2005Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateM.O. nr. 1074/29.11.2005
2Legea nr. 66/2016Pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilorM.O. nr. 304/20.04.2016
3Ordinul nr. 1938/2016Privind modificarea si completarea unor reglementari contabileM.O. nr. 680/02.09.2016
4Legea nr. 1/2017Privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativeM.O. nr. 15/16.01.2017
5Legea nr. 421/2023Legea bugetului de stat pe anul 2024M.O. nr. 1187/29.12.2023
6O.U.G. nr. 90/2017Privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termeneM.O. nr. 973/07.12.2017
7O.U.G. nr. 181/2020Privind unele masuri fiscal-bugetare,pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termeneM.O. nr. 988/26.10.2020
8Ordinul nr. 1949/2017Privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatorestiM.O. nr. 616/31.07.2017
9O.U.G. nr. 114/2018Privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termeneM.O. nr. 1116/29.12.2018
10Legea nr. 313/2018Privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilorM.O. nr. 1075/19.12.2018
11H.G. nr. 935/2019Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plataM.O. nr. 1010/16.12.2019
12O.U.G. nr. 107/2018Pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termeneM.O. nr. 1058/13.12.2018
13Decizia nr. 1/2019Privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al RomanieiM.O. nr. 88/04.02.2019
14Legea nr. 136/2020Privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologicM.O. nr. 884/2020
15Decizia nr. 501/2020Pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publicaM.O. nr. 857/2020
16Legea nr. 363/2018Privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut