Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Calcul bonificație

Ultima actualizare a informației 16 februarie 2024

In conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal:
– art.462 alin.2: „(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”
– art.467 alin.2: „(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”
– art.472 alin.2: „(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”

In conformitate cu H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
TITLUL IX Impozite si taxe locale, CAPITOLUL I Dispozitii generale, SECTIUNEA 1 Definitii
„11. In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si notiunile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
n) rotunjire – operatiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 de bani si prin majorare cand fractiunile in bani sunt de 50 de bani sau mai mari.
Reguli de rotunjire:
(i) rotunjirea se aplica la fiecare tip creanta, respectiv creanta principala sau creanta accesorie;
(ii) nu se aplica rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;
(iii) pentru calculele intermediare se utilizeaza primele doua zecimale;
(iv) in cazul majorarii impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplica dupa majorarea acestora stabilita conform art. 489 din Codul fiscal;
(v) in cazul bonificatiei prevazute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplica regulile de la pct. (i) – (iv), cu exceptia cazului in care prin rotunjire rezulta o valoare a bonificatiei mai mare de 10% din impozit, caz in care rotunjirea bonificatiei se face prin diminuare.
Exemplu: (…) In cazul in care contribuabilul plateste intreaga suma pana la primul termen de plata, beneficiaza de bonificatie. Presupunand ca bonificatia este stabilita la nivelul de 10%, aceasta va fi: 67 lei x 10% = 6,7 lei. Deoarece bonificatia nu poate depasi 10%, aceasta se rotunjeste prin diminuare si va fi de 6 lei. Suma finala de plata va fi: 67 lei – 6 lei = 61 lei. (…) ”

In concluzie:
1. Bonificatia in cazul impozitelor locale, pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda doar pentru impozitul pe cladire, impozitul pe teren si impozitul pe mijloace de transport.
2. Bonificatia se rotunjeste prin diminuare. Nu luati in calcul zecimalele – in cazul in care bonificatia este 6,1 lei, 6,5 lei, 6,7 lei sau 6,9 lei, aceasta va fi de 6 lei si se scade din impozitul anual.

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut