Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Modalități de plată

Modalități de plată a impozitelor și taxelor – persoane fizice

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 pune la dispoziția contribuabililor Sectorului 1 o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care trebuie să-l acorde în vederea achitării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1.

Se poate efectua plata în numerar, apelând la una din casieriile noastre situate in:

  • Calea Grivitei nr. 208 – 210
  • Str. Pajurei nr. 13
  • Str. Piata Amzei nr. 13
  • Primăria Sectorului 1 – Bd. Banu Manta Nr. 9
(se poate face prin banca unde contribuabilul are cont deschis)
Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata:
Banca: Trezoreria Sector 1
Beneficiar: D.G.I.T.L. Sector 1
C.U.I. 12293095
Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, vă rugăm accesați Lista conturi IBAN

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, pune la dispoziția contribuabililor un terminal electronic pentru derularea tranzacțiilor prin intermediul cardurilor (P.O.S.).
Se poate achita cu card (P.O.S.) în centrele din:

  • Str. Piata Amzei nr. 13
  • Bd. Banu Manta nr. 9
  • Str. Pajurei nr. 13
  • Calea Grivitei nr. 208 – 210
Se acceptă la plata următoarele tipuri de card indiferent dacă sunt carduri emise de banci românești sau bănci străine:
Carduri ce poartă marca VISA – Visa Classic Card
– Visa Premier Card (Golden Card)
– Visa Business Card
Carduri ce poartă marca Eurocard/Mastercard
– Mass Card
– Gold Card
– Business Card
– Signia Card

Persoanele fizice pot achita începind cu data de 25.09.2013 toate obligațiile fiscale locale datorate și prin site-ul www.ghiseul.ro operat de către Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, după obținerea credențialului de la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Serviciul Stabilire, Impunere și Asistență Contribuabili Persoane Fizice, din Str. Piata Amzei nr. 13 Modalitatea de obtinere a credențialului este descrisa aici.

Contribuabilul se prezinta la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire, teren sau auto.
Mandatul postal are 2 parti: mandatul postal propriu-zis si cuponul.
1) Pe mandatul postal se va trece la destinatar Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 Bucuresti, adresa : Str. Piata Amzei nr. 13, precum si suma in cifre si in litere.
2) Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu adresa exacta/completa si suma in cifre.
3) Pe verso-ul cuponului se completeaza la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul –
Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 Bucuresti

Cont nr. (lista conturi IBAN) deschis la B.N. – S.M.B. Sucursala Trezorerie Sector 1
Localitatea: Bucuresti
Suma reprezinta: Exemplu: impozit cladire din Str………., Nr….., Sector 1, Bucuresti.
Contribuabilul poate trimite mandatul postal cu confirmare de primire.

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut