Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Executare Silită PJ

Ultima actualizare a informației 16 ianuarie 2024

Valorificare prin licitatie a bunurilor sechestrate

În cazul neachitării obligațiilor fiscale la termenele de plată scadente, organul de executare silită va proceda la declanșarea procedurii de executare silită prin emiterea somației și a titlului executoriu.

În cazul în care obligațiile fiscale nu vor fi achitate, se vă proceda la continuarea formelor de executare silita prin popriri, sechestre, valorificări, etc.

La nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a fost constituita Comisia de mediere în vederea identificării soluțiilor optime de stingere a obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane juridice, aflați în procedura de executare silita declanșată în temeiul art. 230 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală cu modificările și completările ulterioare. Contribuabilul își poate exprima intenția de mediere în urma notificării transmise în termen de 15 zile de la data comunicării somației. Comisia de mediere din cadrul Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice, efectuează analiza documentelor și informațiilor anexate de contribuabil la notificare, procedând la:

a) clarificarea întinderii obligației fiscale înscrise în somație, daca respectivul debitor are obiecții cu privire la aceasta;

b) analiza de către organul fiscal impreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de eșalonare/amânare la plata prevăzute de lege conform HCL 190/27.10.2016 prin care a fost aprobata Procedura de acordare a eșalonării sau amânării la plata a obligațiilor fiscale.

Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina debitorului.

Executarea silită încetează dacă s-au stins integral creanțele bugetului local prevăzute în titlul executoriu, inclusiv majorările de întârziere, cheltuielile de executare silită precum și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului sau dacă a fost desființat titlul executoriu.

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate – persoane juridice

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut