Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Persoane juridice – Formulare

Ultima actualizare a informației 22 martie 2024


Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidentiale/cu destinație mixtă – persoane juridice


Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidentiale/cu destinație mixtă – persoane juridice (pentru mai multe clădiri)

Declarație pe propria răspundere a administratorului pentru încadrarea destinației finale a clădirii – persoane juridice


Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice


Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice (pentru mai multe terenuri)


Declarație pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane juridice


Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone – persoane juridice


Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă – persoane juridice


Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate


Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate


Declarație pentru scoaterea din evidentă a mijloacelor de transport


Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – pentru un număr mai mare de mijloace de transport


Cerere pentru vizarea fișei de înmatriculare, urmare finalizării contractului de leasing în cazul contribuabililor persoane juridice


Cerere pentru vizarea fișei de înmatriculare, urmare finalizării contractului de leasing în cazul contribuabililor persoane juridice – pentru un număr mai mare de mijloace de transport


Cerere pentru vizarea fișei de înmatriculare în cazul contribuabililor persoane juridice


Declarație – decont privind sumele încasate reprezentând taxa pentru promovarea turistică a Municipiului București


Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole


Cerere pentru restituire plăți în cazul contribuabililor persoane juridice


Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole în cazul contribuabililor persoane juridice


Proces verbal – casare bilete/abonamente spectacole în cazul manifestărilor artistice și competițiilor sportive


Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice


Cerere încetare imobil


Cerere transfer dosar auto


Cerere schimbare sediul social


Cerere încetare structură afișaj


Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale în cazul contribuabililor persoane juridice


Cerere pentru compensare plăți în cazul contribuabililor persoane juridice


Anexa la declarația fiscala/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – persoane juridice


Anexă la declarația fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice


Cerere scutire


Notă explicativă


Declarație contribuabil


Punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspecției fiscale


Cerere pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local

Anexa nr. 4 din H.C.L. nr. 190/27.10.2016 – Situația încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale

Anexa nr. 5 din H.C.L. nr. 190/27.10.2016 – Situația privind indicatorii orientativi şi alte informaţii

Declarație administrator, referitoare la cabinetele de medicină de familie

Declarație administrator, referitoare la radierea auto la cerere, cu depozitare

Declarație administrator, referitoare la radierea auto la cerere, fără a mai deține informații referitoare la pierderea proprietății

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut