Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Executare Silită PF

Ultima actualizare a informației 01 ianuarie 2022

In cazul neachitarii obligatiilor fiscale la termenele de plata scadente (31.03; 30.09 ale fiecarui an), organul de executare silita va proceda la declansarea procedurii de executare silita prin emiterea somatiei si a titlului executoriu.

In cazul in care obligatiile fiscale nu vor fi achitate, se va proceda la continuarea formelor de executare silita prin popriri, sechestre, valorificari, etc.

La nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 a fost constituita Comisia de mediere in vederea identificarii solutiilor optime de stingere a obligatiilor fiscale pentru contribuabililor persoane fizice, aflati in procedura de executare silita declansata in temeiul art. 230 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare. Contribuabilul isi poate exprima intentia de mediere in urma notificarii transmise in termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei. Comisia de mediere din cadrul Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Fizice, efectueaza analiza documentelor si informatiilor anexate de contribuabil la notificare, procedand la:

a) clarificarea intinderii obligatiei fiscale inscrise in somatie, daca respectivul debitor are obiectii cu privire la aceasta;

b) analiza de catre organul fiscal impreună cu debitorul a situatiei economice si financiare a debitorului in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de esalonare/amanare la plata prevazute de lege conform HCL 190/27.10.2016 prin care a fost aprobata Procedura de acordare a esalonarii sau amanarii la plata a obligatiilor fiscale.

Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita sunt in sarcina debitorului.

Executarea silita inceteaza daca s-au stins integral creantele bugetului local prevazute in titlul executoriu, inclusiv majorarile de intarziere, cheltuielile de executare silita precum si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului sau daca a fost desfiintat titlul executoriu.

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate – persoane fizice

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut