Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Compensarea sumelor achitate in plus sau eronat la bugetul local al Sectorului 1 (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere compensare; Descarcă document 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care cererea va fi completată de către tutorele legal al acestuia); certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este […]

Eliberare de duplicate ale proceselor verbale (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere tip pentru eliberarea de duplicate ale proceselor verbale; Descarcă document 2. Acte de identificare: actul de identitate; 3. Acte de reprezentare: împuternicire în original sau copie legalizată; actul de identitate al împuternicitului. Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.  

Radierea amenzilor din evidentele fiscale (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere tip pentru pentru radierea amenzilor din evidențele fiscale; Descarcă document 2. Acte de identificare: actul de identitate; 3. Acte de reprezentare: împuternicire în original sau copie legalizată; actul de identitate al împuternicitului. 4. Documente justificative: chitanță/dovadă de plată certificat de grefă / sentință judecătoarească […]

Eliberarea istoricului de rol fiscal (timp de soluționare 30 de zile)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal; Descarcă document 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia); certificatul […]

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, în cazul persoanelor fizice (timp de soluționare 2 zile lucrătoare)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local-model 2016 ITL 010; Descarcă document 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de […]

Scutirea de la plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere; 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia); certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul […]

Scoaterea unui panou, afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate în evidențele fiscale, în cazul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere; 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia); certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul […]

Înregistrarea unui panou, afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate în evidențele fiscale, în vederea stabilirii taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021 1. Declarații fiscale: Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – model 2016 ITL 015; Descarcă document 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală […]

Scutirea de la plata impozitului pe spectacole (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021 1.Nume document: Cerere; 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia); certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de […]

Înregistrarea persoanelor fizice care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România, în vederea stabilirii impozitului pe spectacole (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021 1. Nume document: Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole; Descarcă document 2. Acte de identificare: actul de identitate; certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele […]

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut