Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, în cazul persoanelor fizice (timp de soluționare 2 zile lucrătoare)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021

1. Nume document:

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local-model 2016 ITL 010; Descarcă document

2. Acte de identificare:

 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
 • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


3. Acte de reprezentare:

 • împuternicire în original sau copie legalizată;
 • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


4. Documente justificative, după caz:

 • acte doveditoare din care sa reiasa calitatea persoanei fizice de a obtine certificatul de atestare fiscala, dupa caz (certificat de calitate de mostenitor/legatar; certificat de mostenitor/legatar;
 • certificat de nastere;
 • certificat de casatorie;
 • hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie;
 • adresa de la notarul public prin care se solicita certificat de atestare fiscala, in cazul solicitarilor făcute de către acesta);
 • testament;
 • actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea;

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

 

Previous Scutirea de la plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (timp de soluționare 45 de zile)

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut