Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, în cazul persoanelor fizice (timp de soluționare 2 zile lucrătoare)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021

1. Nume document:

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local-model 2016 ITL 010; Descarcă document

2. Acte de identificare:

 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
 • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


3. Acte de reprezentare:

 • împuternicire în original sau copie legalizată;
 • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


4. Documente justificative, după caz:

 • acte doveditoare din care sa reiasa calitatea persoanei fizice de a obtine certificatul de atestare fiscala, dupa caz (certificat de calitate de mostenitor/legatar; certificat de mostenitor/legatar;
 • certificat de nastere;
 • certificat de casatorie;
 • hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie;
 • adresa de la notarul public prin care se solicita certificat de atestare fiscala, in cazul solicitarilor făcute de către acesta);
 • testament;
 • actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea;

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

 

Previous Scutirea de la plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut