Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scutirea de la plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Nume document:

  • Cerere;

2. Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

  • contract de inchiriere prin care o persoana închiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane;
  • autorizatie de construire din care rezulta ca afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate sunt amplasate în interiorul cladirilor;
  • înscris din care sa rezulte ca afisajul este efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.;

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

 

Previous Scoaterea unui panou, afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate în evidențele fiscale, în cazul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (timp de soluționare 45 de zile)

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut