Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Documente elaborate/gestionate

Ultima actualizare a informației 22 martie 2024

Categoriile de documente si/sau gestionate potrivit legii

Serviciul Executare Silită Impozite și Taxe Persoane Fizice

adresa ridicare poprire;
adresa banca restrangere poprire;
notificare sechestru;
proces verbal afisare anunt vanzare licitatie;
decizie de ridicare a masurilor de executare silita;
decizie de suspendare a masurilor de executare silita;
adresa O.C.P.I. inscriere sechestru;
adresa O.C.P.I. ridicare sechestru;
titlu executoriu;
somatie;
adresa de infiintare a popririi asiguratorii;
adresa de infiintare a popririi;
instiintare poprire;
proces verbal de sechestru bunuri mobile;
proces verbal de sechestru bunuri imobile;
proces verbal privind comunicarea somatiei;
proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu;
decizie de instituire masuri asiguratorii;
decizie de ridicare masuri asiguratorii;
proces verbal de identificare bunuri mobile;
proces verbal de identificare bunuri imobile;
proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri;
anunt individual pentru comunicarea prin publicitate;
anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate;
proces verbal de constatare a contraventiei;
proces verbal privind cheltuielile de executare silita;
proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita;
proces verbal de licitatie pentru bunuri mobile;
proces verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri;
proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil;
proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale;
procesul verbal de constatare si declarare a starii de insolvabilitate;
anunt de vanzare pentru bunuri mobile;
anunt de vanzare pentru bunuri imobile;
proces verbal de numire a administratorului sechestru;
proces verbal de mediere.

Serviciul Executare Silită Amenzi Persoane Fizice

titlu executoriu;
somatie;
adresa de infiintare a popririi asiguratorii;
adresa de infiintare a popririi;
instiintare poprire;
proces verbal de sechestru bunuri mobile;
proces verbal de sechestru bunuri imobile;
proces verbal privind comunicarea somatiei;
proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu;
decizie de instituire masuri asiguratorii;
decizie de ridicare masuri asiguratorii;
proces verbal de identificare bunuri mobile;
proces verbal de identificare bunuri imobile;
proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansamblu de bunuri;
anunt individual pentru comunicarea prin publicitate;
anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate;
proces verbal de constatare a contraventiei.

Serviciul Executare Silită Amenzi, Impozite și Taxe Persoane Juridice

adresa ridicare poprire;
adresa banca restrangere poprire;
invitatie asociati;
notificare sechestru;
proces verbal afisare anunt vanzare licitatie;
decizie de ridicare a masurilor de executare silita;
decizie de suspendare a masurilor de executare silita;
adresa O.C.P.I. inscriere sechestru;
adresa O.C.P.I. ridicare sechestru;
titlu executoriu;
somatie;
adresa de infiintare a popririi asiguratorii;
adresa de infiintare a popririi;
instiintare poprire;
proces verbal de sechestru bunuri mobile;
proces verbal de sechestru bunuri imobile;
proces verbal privind comunicarea somatiei;
proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu;
decizie de instituire masuri asiguratorii;
decizie de ridicare masuri asiguratorii;
proces verbal de identificare bunuri mobile;
proces verbal de identificare bunuri imobile;
proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansamblu de bunuri;
anunt individual pentru comunicarea prin publicitate;
anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate;
proces verbal de constatare a contraventiei;
proces verbal privind cheltuielile de executare silita;
proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita;
proces verbal de licitatie pentru bunuri mobile;
proces verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile;
proces verbal privind valorificarea bunurilor sechestrate;
proces verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite;
proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil;
proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale;
procesul verbal de constatare si declarare a starii de insolvabilitate;
proces verbal adițional la procesul-verbal de constatare și declarare a stării de insolvabilitate;
 anunt de vanzare pentru bunuri mobile;
anunt de vanzare pentru bunuri imobile;
documentul de vanzare – cumparare bun mobil sechestrat;
proces verbal de numire a administratorului sechestru;
proces verbal de mediere.

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice

declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidentiale / nerezidentiale /cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice;
declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice;
declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice;
declaraţie fiscala pentre stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice;
declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice;
cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local;
declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport pentru persoane fizice;
cerere scutire persoane fizice in temeiul HCL Sector 1 nr. 6/2016
cerere privind scutirirea de la plata impozitului pe cladiri/terenuri si/sau mijloace de transport pentru persoane fizice;
cerere privind incetarea impunerii fiscale pentru persoane fizice;
cerere in vederea eliberarii istoricului de rol fiscal;
declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice;
declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice Model 2010 ITL 104;
Anexa 1 la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice;
Anexa 1 la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, in cazul persoanelor fizice;
cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare ca urmare a finalizarii contractului de leasing;
cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare;
cerere transfer auto;
anunt individual/colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate;
proces verbal de constatare a contraventiei;
proces verbal de scoatere din evidenta;
imputernicire.

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice

declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice;
declaratie fiscala de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice;
declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane juridice;
declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa maxima autorizata de peste 12 tone – persoane juridice;
declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa – persoane juridice;
declaratie fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate;
declaratie fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice (ODP)
declaraţie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport;
cerere pentru vizare factură reziduală, la finalizare leasing, pentru 1 vehicul
cerere pentru vizare factură reziduală, la finalizare leasing, pentru mai multe vehicule
cerere vizare fișă auto, la schimbarea sediului social, schimbarea/pierderea talonului, etc.
declarație decont taxă specială promovare turistică
decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole;
cerere pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole in cazul contribuabililor persoane juridice;
confirmare primire dosar fiscal auto;
confirmare de primire a debitelor;
cerere schimbare sediu social sau denumire entitate
cerere eliberare istoric rol;
cerere încetare structură de afisaj
imputernicire;
anunt individual/colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate;
notificare;
proces verbal de constatare a contraventiei.
declarație administrator, referitoare la cabinetele de medicină de familie
declarație administrator, referitoare la radierea auto la cerere, cu depozitare
declarație administrator, referitoare la radierea auto la cerere, fără a mai deține informații referitoare la pierderea proprietății
cerere scutire imobil conform HCL S1 nr. 6/2016
cerere scutire alte situații
cerere încetare imobil
cerere transfer dosar auto
declarație administrator, în cazul clădirilor utilizate în scop rezidențial

Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Fizice

proces-verbal;
notă explicativă;
declarație contribuabil;
punct de vedere al contribuabilului la constatările inspecției;
raport de inspecție fiscală;
dispozitie privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscalaă;
borderou de debite – scăderi;
anunț individual pentru comunicarea prin publicitate;
anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate;
legitimație;
ordin de serviciu;
aviz de inspecție fiscală;
invitație;
proces-verbal de reținere / restituire de înscrisuri;
decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local, în urma inspecției fiscale;
decizie privind nemodificarea bazei de impunere;
proces-verbal de constatare a contravenției;
fișa rezultatelor documentării;
notă de constatare;
referat;
decizie;
înștiințare privind constatarea la fața locului;
program lunar de activitate;
acordul de stabilire a locului de desfășurare a inspecției fiscale/ controlului inopinat;
proiect al raportului de inspecție fiscală;
înștiințarea pentru discuția finală;
cerere pentru eliberarea unui dosar fiscal gestionat de către serviciul de specialitate;
cerere pentru eliberarea unui dosar fiscal aflat în gestiunea SRUGD;
cerere pentru eliberarea unui dosar fiscal aflat în gestiunea SRUGD și a unui dosar fiscal care este gestionat de către serviciul de specialitate;

Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice

ordin de serviciu;
decizie de impunere privind creantele bugetului local in urma inspectie fiscale;
decizie privind nemodificarea bazei de impunere;
legitimatie;
decizie de instituire a masurilor asiguratorii;
decizie de ridicare a masurilor asiguratorii;
decizie privind suspendarea inspectiei fiscale;
proces verbal;
decizie de respingere a indreptarii erorii materiale;
acord de stabilire a locului de desfasurare a inspectiei fiscale;
proces verbal de predare-primire a documentelor;
convocator;
decizie de reluare a inspectiei fiscale;
decizie de reverificare a inspectiei fiscale;
instiintare pentru discutie finala;
registrul deplasarilor pe teren;
decizie de aprobare/respingere a amanarii datei de incepere a inspectiei fiscale;
nota de constatare;
comunicare act administrativ la organul de administrare;
referat privind indreptarea erorilor materiale;
referatul privind modificarile in baza de date;
referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei;
dosarul contestatiei;
program de activitate;
aviz de inspectie fiscala;
raport de inspectie fiscala;
nota explicativa;
proces verbal de constatare a contraventiei;
proces verbal de ridicare/restituire de inscrisuri;
invitatie;
declaratie contribuabil;
punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspectiei fiscale;
dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala;
borderou debite/scaderi;
anunt individual/colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori Persoane Fizice

cerere compensare;
cerere restituire;
imputernicire;
decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale;
nota privind restituirea sumelor de la bugetul local;
nota privind compensarea obligatiilor fiscale;
nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale;
decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;
dispozitie privind solutionarea contestatiei asupra notei de compensare/restituire a sumelor de la bugetul local si a deciziei de restituire a sumelor de la bugetul local;
anunt individual/colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori Persoane Juridice

cerere restituire;
referat de restituire /compensare /indreptare eroare materiala din documentul de plata intocmit de debitor;
decizie restituire;
referat restituire dobanzi acordate contribuabilului;
proces verbal privind calculul dobanzilor acordate contribuabilului;
adresa solicitare informatii suplimentare necesare in vederea solutionarii cererii de restituire /compensare /indreptare eroare materiala din documentul de plata intocmit de debitor;
cerere compensare;
cerere pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale datorate bugetului local;
decizie privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori sau de persoanele care au efectuat plata, dupa caz, prin care s-au achitat obligatii fiscale datorate bugetului local;
decizie de respingere a cererii de indreptare a erorilor din documentele de plata;
cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local;
certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local;
anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de Fonduri Europene Nerambursabile;
adresa informare situatie fiscala puncte de lucru cu sediul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;
confirmare de primire a debitelor (procese verbale de contraventie);
decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale principale;
instiintare privind stingerea creantelor fiscale;
referat reglare rol fiscal;
borderou de adaugare/scadere;
adresa reglare rol fiscal;
adresa reglare rol fiscal contribuabil radiat;
adresa redirectionare titlu executoriu (proces verbal de contraventie) catre organul competent;
adresa restituire proces verbal de contraventie catre organul emitent;
adresa privind confirmarea incasarii titlului executoriu de catre un UAT si solicitarea privind virarea sumei catre bugetul local al Sectorului 1 Bucuresti;
dispozitie/decizie privind solutionarea contestatiei asupra notei de compensare/restituire a sumelor de la bugetul local si a deciziei de restituire a sumelor de la bugetul local;
dispozitie/decizie privind solutionarea contestatiei asupra deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale;
decizie de esalonare/amanare la plata a obligatiilor fiscale;
decizie de amanare la plata a majorarilor de intarziere;
decizie de respingere a cererii de esalonare/amanare la plata a obligatiilor fiscale;
decizie prin care se ia act de retragerea cererii de esalonare/amanare la plata a obligatiilor fiscale;
certificat de atestare fiscala emis ca urmare a cererii de esalonare/ amanare la plata a obligatiilor fiscale;
proces verbal de punere de acord – esalonare la plata;
instiintare privind stabilirea valorii garantiei in vederea inlocuirii sau redimensionarii acesteia – esalonare de plata;
decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand majorari de intarziere datorate in cazul esalonarilor/amanarilor la plata;
decizie de finalizare a esalonarii/amanarii la plata a obligatiilor fiscale;
decizie de anulare a majorarilor de intarziere amanate la plata;
decizie de contestare a pierderii valabilitatii esalonarii/amanarii la plata a obligatiilor fiscale;
decizie de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a majorarilor de intarziere;
decizie de desfiintare a deciziei de esalonare/amanare la plata a obligatiilor fiscale;
instiintare privind diminuarea sumelor esalonate/amanate la plata/a majorarilor de intarziere amanate la plata;
decizie de desfiintare a decizie de amanare la plata a majorarilor de intarziere;
instiintare de plata esalonare;
decizie de mentinere a valabilitatii esalonarii/amanarii la plata a majorarilor de intarziere;
decizie de modificare a deciziei de esalonare/amanare la plata a obligatiilor fiscale/a majorarilor de intarziere;
cerere privind scăderea din evidența fiscală a proceselor verbale de contravenție achitate la alt UAT;
referat scădere proces verbal de contravenție achitat la alt UAT;
solicitare confirmare/virare contravaloare proces verbal de contravenție achitată la alt UAT;
Previous Organigrama DGITLS1

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut