Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

7. Acte necesare la finalizarea contractelor de leasing financiar cu transferul proprietății bunului, în vederea schimbării în evidența fiscală, a încadrării din locatar în proprietar a: mijlocului de transport / mijlocului de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone / mijlocului de transport pe apă:

Ultima actualizare a informației 03 ianuarie 2024

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


Acte necesare la finalizarea contractelor de leasing financiar cu transferul proprietății bunului, în vederea schimbării în evidenta fiscală, a încadrării din locatar în proprietar a mijlocului de transport / mijlocului de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone / mijlocului de transport pe apă:

 • Adresa tip – dacă 1 mijloc de transport face obiectul declarării;
 • Adresa tip – MULTIPLUdacă mai multe mijloace de transport fac obiectul declarării; 
 • Cartea de identitate a vehiculului, eliberată de autoritățile române abilitate;
 • Factura cu valoarea reziduală, având menționate datele de identificare ale mijlocului de transport, în cazul finalizării contractelor de leasing financiar cu trasferul proprietății în vederea aplicării numărului din REMTII de către organul fiscal,
 • Fișa de înmatriculare, în vederea vizării – dacă vă este solicitată de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

 

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 8. Acte necesare pentru ÎNCETAREA / RADIEREA / SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ FISCALĂ a unui mijloc de transport / mijloc de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone / mijloc de transport pe apă, DOCUMENTE ÎNTOCMITE DUPĂ DATA EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ, eliberat în vederea înstrăinării bunului:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut