Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

9. Acte necesare pentru TRANSFERUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT, urmare schimbării sediului social:

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


 • Cerere transfer dosar;
 • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, înscris ce a fost depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la schimbarea de sediu / denumire;
 • Rezoluția pronunțată în ședință publică, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu și se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului, a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii;
 • Certificat de înregistrare mențiuni eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și după caz,
 • Certificatul de radiere al entității dacă o entitate este radiată urmare schimbării sediului social în alt județ;
 • Cărțile de identitate ale vehiculelor, ce fac obiectul transferului de dosar;
 • Fișa de înmatriculare, în vederea vizării, pentru schimbarea taloanelor – dacă vă este solicitată de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

 

Notă:

 • În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
 • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Încetarea mijloacelor de transport din evidența fiscală, se efectuează sub condiția transmiterii Confirmării de primire a dosarului de transfer, de către organul fiscal cu competență teritorial-administrativă, unde se regăsește noul sediu al contribuabilului.

 

Previous 10. Acte necesare pentru SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL/ DENUMIRII contribuabilului persoană juridică:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut