Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

10. Acte necesare pentru SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL/ DENUMIRII contribuabilului persoană juridică:

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum și orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Având în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


 • Adresa tip
 • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, înscris ce a fost depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la schimbarea de sediu / denumire;
 • Rezoluția pronunțată în ședință publică, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu și se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului, a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii;
 • Certificat de înregistrare mențiuni, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
 • Certificat de înregistrare, pentru noul sediu / noua denumire;
 • Fișa de înmatriculare, în vederea vizării, pentru schimbarea taloanelor – dacă vă este solicitată de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

 

Notă:

 • În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stări de fapt.
 • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 11. Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut