Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

19. Solicitarea eșalonării/amânării la plata a obligațiilor fiscale se face conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 190/27.10.2016

Ultima actualizare a informației decembrie 17, 2021

  • Cerere (în care se specifică suma obligațiilor fiscale principale și suma obligațiilor fiscale accesorii)
  • Împuternicire și copie de pe actul de identitate pentru persoana desemnată să reprezinte interesele societății în relația cu Directia Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 1. În cazul în care societatea este reprezentată direct de reprezentantul legal, copie de pe actul de identitate. În cazul membrilor fondatori ai asociațiilor și fundațiilor, copie de pe actul de identitate și copie statut.
  • Declarația pe propria raspundere a debitorului din care să reiasa faptul că nu se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind insolvența
  • Copia ultimei situații financiare anuale
  • Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a eșalonării / amânării la plata (Anexa nr. 4)
  • Copia ultimei balanțe de verificare
  • Programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal
  • Situația privind indicatorii orientativi (Anexa nr. 5)

• După analizarea documentelor depuse se vor emite: certificatul de atestare fiscală în vederea stabilirii sumelor care vor face obiectul eșalonarii conform art. 8, H.C.L Sector 1 nr.190/27.10.2016, acordul de principiul potrivit art.11, alin. 8, din același act normativ prin care se stabilește perioada de eșalonare, data până la care este valabilă garanția.

• Conform art. 12, din H.C.L. Sector 1 nr. 190/27.10.2016, pentru sumele eșalonate trebuie constituită garanția care să acopere totalul obligațiilor fiscale eșalonate, aceasta poate consta în: mijloace banești consemnate pe numele debitorului la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție/polița de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 prin Codul de procedura fiscală; Instituirea sechestrului asigurator bunurilor proprietatea debitorului; Încheierea unui contract de ipoteca sau gaj în favoarea organului fiscal pentru executarea obligațiilor fiscale ale debitorului pentru care există un acord de eșalonare sau amânare la plata, având ca obiect bunurile proprietatea unei terțe persoane.

• În situația în care este constituită garanția se emite decizia de amânare la plata a obligațiilor fiscale, precum și decizia de amâanare la plata a majorărilor de întârziere.

• În cazul în care nu se constituie garanția se emite decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plată

Previous 20. Solicitarea restituirii sumelor de la buget

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Legături rapide

Servicii utile - diverse

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut