Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

20. Solicitarea restituirii sumelor de la buget

Ultima actualizare a informației decembrie 17, 2021

  • Cerere
  • Împuternicire și copie de pe actul de identitate pentru persoana desemnată să reprezinte interesele societății în relația cu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1. În cazul în care societatea este reprezentată direct de reprezentantul legal, copie de pe actul de identitate. În cazul membrilor fondatori ai asociațiilor și fundațiilor, copie de pe actul de identitate si copie statut.
  • Copia documentului de plată/extras bancar (pentru plăți efectuate prin altă modalitate decât chitanța)

Sumele care se restituie sau se ramburseaza se vireaza in cazul persoanelor juridice doar prin cont deschis la banci

• În situația restituirii taxelor judiciare de timbru: Cererea va fi insoțită de hotărârea definitivă a instanței prin care a fost dispusă restituirea, în original sau copie legalizata

• În situația solicitării restituirii sumelor achitate eronat reprezentând contravaloare proces verbal de contravenție, se va atașa copia procesului verbal de contravenție pentru care a fost efectuată plata eronată

Previous 21. Solicitarea compensării de sume de la buget

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Legături rapide

Servicii utile - diverse

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut