Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

20. Acte necesare pentru solicitarea restituirii sumelor de la buget

Ultima actualizare a informației 20 aprilie 2023

  • Cerere – model 2009 ITL 059
  • Actul de reprezentare și actul de identitate
  • Documentul de plată/extras bancar (pentru plăți efectuate prin altă modalitate decât chitanța)
  • Hotărârea definitivă a instanței prin care a fost dispusă restituirea, în original sau copie legalizată (ex: în cazul restituirii taxelor judiciare de timbru sau a amenzilor care au făcut obiectul unei cereri de anulare)

Important!!!

  • Sumele care se restituie sau se rambursează se virează în cazul persoanelor juridice doar într-un cont deschis la bănci
  • În situația solicitării restituirii sumelor achitate eronat reprezentând contravaloare proces verbal de contravenție, se va atașa procesul verbal de contravenție pentru care a fost efectuată plata eronată
Previous 21. Acte necesare pentru solicitarea compensării de sume de la buget

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut