Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

18. Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local:

Ultima actualizare a informației 20 aprilie 2023

  • Cererea pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor juridice (În cazul eliberării Certificatului de atestare fiscală în vedere obținerii de fonduri europene nerambursabile, anexa se emite DOAR la solicitarea contribuabilului) – Model ITL 012
  • Certificat Unic de Înregistrare / Certificat de înregistrare fiscală
  • Actul  de reprezentare și actul de identitate

Important!!!

  • Vă comunicăm faptul că prin intermediul platformei Online puteți obtine certificatul de atestare fiscala. Pentru mai multe informații accesați site-ul www.impozitelocale1.ro, secțiunea Servicii online.
  • În cazul eliberării Certificatului de atestare fiscală în vedere obținerii de fonduri europene nerambursabile, anexa se emite DOAR la solicitarea contribuabilului)
  • Certificatul de atestare fiscală emis în vederea înstrăinării bunului TREBUIE SOLICITAT ÎNAINTE de întocmirea actelor de înstrăinare, sub condiția achitării obligațiilor fiscale către bugetul local!
  • Certificatul de atestare fiscală emis în vederea înstrăinării bunului dobândit în leasing, SE OBȚINE DUPĂ schimbarea în evidența fiscală a încadrării din locatar în proprietar, în cazul finalizării contractelor de leasing financiar cu trasferul proprietății bunului ce face obiectul acestora.
Previous 19. Acte necesare pentru solicitarea eșalonării/amânării la plata a obligațiilor fiscale se face conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 190/27.10.2016

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut