Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

18. Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local:

Ultima actualizare a informației decembrie 17, 2021

  • Cererea pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor juridice (În cazul eliberării Certificatului de atestare fiscală în vedere obținerii de fonduri europene nerambursabile, anexa se emite DOAR la solicitarea contribuabilului)
  • Copie Certificat Unic de Înregistrare / Certificat de înregistrare fiscală
  • Împuternicire și copie de pe actul de identitate pentru persoana desemnată să reprezinte interesele societății în relația cu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1. In cazul în care societatea este reprezentată direct de reprezentantul legalcopie de pe actul de identitate. În cazul membrilor fondatori ai asociațiilor și fundațiilor, copie de pe actul de identitate și copie statut.
  • Certificatul de atestare fiscală emis in vederea instrainarii bunului, TREBUIE SOLICITAT INAINTE de întocmirea actelor de instrainare, sub condiția achitării obligațiilor fiscale către bugetul local!

• Certificatul de atestare fiscală emis în vederea înstrăinării bunului dobândit in leasing, SE OBȚINE DUPĂ schimbarea în evidența fiscală a încadrării din locatar în proprietar, în cazul finalizării contractelor de leasing financiar cu trasferul proprietății bunului ce face obiectul acestora

• Certificatul de atestare fiscală poate fi obținut fizic prin depunerea solicitării la Ghișeul nr. 1 din zona de lucru cu publicul persoane juridice din cadrul instituției sau în format digital prin intermediul platformei www.e-guvernare.ro, Secțiunea Punctul de Contact Unic Electronic.

Previous 19. Solicitarea eșalonării/amânării la plata a obligațiilor fiscale se face conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 190/27.10.2016

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Legături rapide

Servicii utile - diverse

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut