Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

16. Acte necesare pentru depunerea DECONTULUI privind impozitul pe spectacole și a procesului verbal de casare a biletelor / abonamentelor rămase nevândute:

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Având în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!
Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!


Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația declarării acesteia și are obligatia de a depune lunar o declarație decont la DGITL Sector 1, pînă la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul!

Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă!!!

Spectacolele organizate în scopuri umanitare, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, sub condiția înregistrării la organul fiscal, a contractului scris, intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor, plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile!!!

 

Notă:

  • În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
  • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
  • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

 

Previous 17. Acte necesare pentru depunerea DECONTULUI aferent taxei speciale privind PROMOVAREA TURISTICĂ a Municipiului București:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut