Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

17. Acte necesare pentru depunerea DECONTULUI aferent taxei speciale privind PROMOVAREA TURISTICĂ a Municipiului București:

Ultima actualizare a informației 02 martie 2023

Avînd în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!
Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!


Unitatea de cazare are obligația de a depune lunar o declarație decont la DGITL Sector 1, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa.

Taxa se aplică la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include T.V.A.

Prin structura de primire turistică cu funcțiune de cazare se intelege: Hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, cabane turistice, bungalouri, vile turistice, sate de vacanță, campinguri, popas turistic, căsuțe tip camping, apartamente și camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviaIe și maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistica. conform prevederilor legale în vigoare!!!

  • Declarație decont taxă specială promovare turistică a Municipiului București, Anexa 3.1 (formular tipizat);
  • Fișa analitică a contului 704 – Venituri din prestari servicii pentru cazare, cu menționarea numărului de zile utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru luna calendaristică și totalul sumelor ce se fac venit, din prestarea serviciilor pentru cazare declarate;
  • Document de plată, după caz;
  • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
  • Împuternicire și actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

 

Notă:

  • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
  • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
  • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 18. Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut