Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

12. Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii reclamă și publicitate:

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum și orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Având în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale, denumită taxa pentru servicii de reclamă și publicitate si are obligatia de a depune lunar o declarație decont la DGITL Sector 1, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate!

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Amplasarea structurilor pentru prestarea serviciilor de reclamă si publicitate fără aviz si/sau fără autorizație de construire sau amplasarea acestora în locuri nepermise, atrage răspunderea titularului si se sancționează conform prevederilor legale în vigoare!

Declararea în vederea stabilirii sarcinii fiscale și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale, reprezintă o obligație legală a contribuabililor, chiar dacă amplasamentele au fost executate fără autorizație de construire, urmănd ca titularul să procedeze de îndată la cele legale!

  • Documente justificative, în raport cu actele emise pentru amplasarea acestora, ce pot fi, după caz:
    • Centralizator al informațiilor cuprinse în contractul/ele de prestări servicii de publicitate. În cazul în care înscrisul cuprinde prestări de servicii, pentru mai multe unități administrativ teritoriale, valorile aferente se vor defalca explicit;
    • În situația în care, prestatorul de servicii este reprezentat de mai multe entități, SE DEPUNE O SINGURĂ DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, ce va cuprinde valoarea totală de declarat, având anexate după caz, documentele justificative eliberate/transmise de beneficiari/subprestatori etc.
  • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
  • Împuternicire și actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

  • În cazuri specifice pot fi solicitate si alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea si/sau să clarifice unele stari de fapt.
  • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
  • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

 

Previous 13. Acte necesare pentru încetarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut