Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

13. Acte necesare pentru încetarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum și orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Având în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


 • Adresă tip;
 • Documente justificative, în raport cu actele emise pentru dezafectarea/desființarea acestora, ce pot fi, după caz:
  • Autorizația de desființare (în situația în care dezafectarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații de desființare), însoțită de Memoriul tehnic și de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul verbal de execuție, după caz;
  • Aviz/autorizație de dezafectare structură de afișaj;
  • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să rezulte DATA CERTĂ de dezafectare/desființare a structurii de afișaj si DIMENSIUNILE structurii de afișaj, ce a făcut obiectul dezafectării;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

 • În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 14. Acte necesare pentru stabilirea / modificarea / încetarea taxei pentru ocuparea domeniului public (O.D.P.):

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut