Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

13. Acte necesare pentru incetarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:

Ultima actualizare a informației martie 21, 2022

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


 • Cerere încetare structură de afisaj (2 exemplare);
 • Documente justificative, în raport cu actele emise pentru dezafectarea/desființarea acestora, ce pot fi, după caz:
  • Autorizația de desființare (în situația în care dezafectarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații de desființare), însoțită de Memoriul tehnic și de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul verbal de execuție, după caz (fotocopie);
  • Aviz/autorizație de dezafectare structură de afișaj (fotocopie);
  • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să rezulte DATA CERTĂ de dezafectare/desființare a structurii de afișaj si DIMENSIUNILE structurii de afișaj, ce a făcut obiectul dezafectării (fotocopie/original după caz);
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire (original) și copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau copie de pe actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Toate documentele prezentate în fotocopie se certifică pentru conformitate cu originalul.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 14. Acte necesare pentru stabilirea / modificarea / încetarea taxei pentru ocuparea domeniului public (O.D.P.):

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Legături rapide

Servicii utile - diverse

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut