Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Termeni și condiții generale DGITL Sector 1

Ultima actualizare a informației 04 martie 2024

 1. Pe scurt, despre DGITL Sector 1. Acceptarea Termenilor și Condiții Generale. Definiții.

Având în vedere dorința contribuabililor de a interacționa cu autoritățile publice și în mediul digital, echipa Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 a dezvoltat aplicația DGITL Sector 1 („Aplicația” sau „DGITL Sector 1”) și a încheiat acorduri de cooperare cu instituțiile publice răspunzătoare de furnizarea și gestionarea serviciilor de taxe și impozite locale (denumite în continuare „Instituțiile partenere” sau „Instituțiile publice partenere”), astfel încât dumneavoastră să aveți posibilitatea de a vă îndeplini obligațiile într-un mod simplu, rapid, transparent și cât mai sigur.

DGITL Sector 1 aduce la o atingere de ecran distanță o serie de facilități prin intermediul cărora veți avea posibilitatea de a beneficia de serviciile disponibile online („Serviciile”) ale Instituțiilor partenere, precum: plata online a taxele și impozitele locale, accesarea istoricului tranzacțiilor de plată și a stadiului de soluționare a cererilor adresate Instituțiilor partenere, primirea mesajelor de interes public din partea Instituțiilor partenere, precum și programarea online la diverse servicii ale acestora.

Sistemul informatic ce face posibilă funcționarea DGITL Sector 1 este furnizat de către Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 , cu sediul în București, sectorul 1, Piata Amzei nr.13, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10564/1999, având cod unic de înregistrare 12293095(„Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1”).

Serviciile disponibile prin intermediul Aplicației vă sunt furnizate de către Instituțiile publice partenere sau de către Procesatorul(ii) de plăți.

Orice operațiuni precum descărcarea, instalarea și accesarea Aplicației, utilizarea Serviciilor și interacționarea în orice fel cu Aplicația sunt guvernate prin intermediul acestor Termeni și Condiții Generale ( „Condițiile Generale”) și reprezintă un contract, legal încheiat între utilizator, pe de o parte, și Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice partenere, pe de altă parte. Înainte de a utiliza DGITL Sector 1 este necesar să citiți integral aceste Condiții Generale precum și Politica de Confidențialitate pentru a putea decide dacă le acceptați. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, sunteți de acord să fiți obligați în conformitate cu prevederile conținute de acestea.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile Condiții Generale sau ale Politicii de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați Aplicația sau Serviciile și, în cazul în care ați instalat deja Aplicația să procedați la dezinstalarea ei.

Condiții suplimentare se pot aplica anumitor servicii suplimentare, urmând a vă fi comunicate în legătură cu serviciile în cauză. Condițiile suplimentare completează aceste Condiții Generale și sunt considerate parte integrantă a acestora.

Pentru o parcurgere cât mai ușoară a prezentelor Condiții Generale, găsiți în cele ce urmează definiții ale noțiunilor/prescurtărilor utilizate:

DGITL Sector 1/Aplicația: program informatic conceput pentru a rula pe un dispozitiv mobil (telefon, o tabletă) cu scopul de a asigura accesul utilizatorilor la o serie de servicii publice online furnizate de către Instituțiile publice partenere.

Primării/Instituții publice partenere: instituțiile publice de interes local/național semnatare ale protocolului de cooperare pentru furnizarea de servicii electronice cetățenilor.

Servicii: servicii publice de interes local furnizate de către Instituțiile partenere online, prin intermediul Aplicației, conform disponibilității.

Utilizatori: orice persoane care descarcă și instalează pe dispozitivul mobil propriu Aplicația.

Utilizatori înregistrați: persoane care au împlinit vârsta de 18 ani și care au capacitatea deplină de a utiliza Serviciile online disponibile prin intermediul Aplicației, prin activarea unui cont de utilizator în Aplicație.

Reprezentant: administratorul contribuabilului persoană juridică sau altă persoană fizică având puteri de reprezentare și conducere.

Persoane fizice împuternicite în mod legal pentru a utiliza Aplicația și Serviciile în numele și pe seama altor persoane fizice.

Portal: interfață integrată cu o instituție financiară sau procesator de plăți ce permite procesarea de tranzacții cu carduri bancare în condiții de securitate specifice.

Operațiune de plată la distanță: acțiunea, inițiată de plătitor sau în numele acestuia, de a plasa sau transfera fonduri prin intermediul internetului sau prin intermediul unui dispozitiv care poate fi folosit pentru comunicarea la distanță;

Procesator de plăți: entitate care intermediază în condiții de securitate o operațiune de plată la distanță

Dezactivarea contului de utilizator: măsura temporară care implică blocarea datelor de conectare și imposibilitatea accesării contului de utilizator

Ștergerea contului de utilizator: măsura definitivă care implică ștergerea datelor de conectare și a contului de utilizator.

 

 1. Descărcarea și instalarea DGITL Sector 1

Aplicația a fost concepută pentru a rula pe dispozitive mobile inteligente (telefon, tabletă), având sisteme de operare Android sau iOS. În măsura în care dețineți un astfel de dispozitiv și conexiune la internet, puteți descărcare și instala DGITL Sector 1 în mod gratuit din magazinele dedicate: Google Play Store – pentru Android, respectiv App Store pentru iOS.

Aplicația este compatibilă cu versiunile Android mai mari de versiunea 6.0 și iOS mai mari de versiunea 8.0. Recomandăm actualizarea constată a sistemului de operare a dispozitivului dumneavoastră mobil conform recomandărilor producătorului în vederea funcționării optime a Aplicației.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 își rezervă dreptul de a îmbunătăți și dezvolta permanent Aplicația și funcționalitățile acesteia, generând astfel actualizări/versiuni ulterioare ale Aplicației. În funcție de setările dispozitivului dumneavoastră sau de opțiunile dumneavoastră, orice actualizări/versiuni ulterioare ale Aplicației se vor instala în mod automat sau cu autorizare prealabilă pe dispozitivul dumneavoastră.

 

 1. Înregistrarea Utilizatorilor. Modalitățile de înregistrare și activare a contului de utilizator

Pentru a putea beneficia de Serviciile disponibile prin intermediul DGITL Sector 1, este necesar să selectați Instituția(iile) partenere ale căror Servicii doriți să le accesați, urmând ca apoi să înregistrați și activați un cont de utilizator pentru fiecare Instituție publică parteneră în parte.

Principalul atribut de identificare utilizat în vederea înregistrării și activării conturilor de utilizator este CNP-ul (codul numeric personal) pentru persoane fizice, respectiv CUI-ul (codul unic de înregistrare) pentru persoane juridice. Drept urmare, nu vor putea exista două conturi având alocat același CNP sau CUI la nivel de Instituție publică colaboratoare.

Un al doilea element important de identificare este adresa de e-mail a contribuabilului utilizator care va fi verificată și validată prin modalitățile prezentate mai jos (transmiterea unui link de validare, transmiterea parolelor temporare) și va servi drept nume de utilizare în vederea logării/conectării în contul de utilizator.

Înregistrarea și activarea contului de utilizator

În funcție de politica Instituțiilor partenere, înregistrarea și activarea contului dumneavoastră de utilizator se poate realiza prin cel puțin una dintre următoarele variante:

Înregistrare și activare automate, prin completarea electronică a formularului de activare din Aplicație

În această variantă, vi se va cere să completați formularul de activare cont generat prin Aplicație cu datele necesare, respectiv: e-mail și CNP/CUI. După trimiterea formularului, sistemul va proceda la validarea adresei de e-mail prin transmiterea unei parole temporare. Activarea contului de utilizator se va realiza prin conectarea în cont cu adresa de e-mail și parola temporară transmisă de sistem în căsuța dumneavoastră poștală electronică menționată în formular.

Înregistrare și activare în 2 pași cu verificarea documentelor încărcate de către un operator uman, reprezentant oficial al Instituției partenere pentru care Utilizatorul dorește activarea contului de utilizator al Aplicației.

În această variantă vi se va cere să completați formularul de activare cont generat prin Aplicație cu datele necesare, respectiv: e-mail și CNP/CUI, și să încărcați cel puțin următoarele documente care să conducă la identificarea persoanei fizice: cartea de identitate.

Fiecare Instituție partenera va informa solicitantul cu privire la documentele pe care le așteaptă în momentul completării formularului.

După încărcarea formularului și a documentelor de identificare, sistemul va notifica în mod automat Instituția parteneră despre cererea dumneavoastră de activare. Într-un termen de 3 zile lucrătoare de la data încărcarea formularului și a documentelor de identificare, funcționarii Instituției partenere vor verifica cererea dumneavoastră și documentele de identificare depuse în susținerea cererii și, în funcție de rezultatul verificărilor, vor accepta sau refuza activarea contului dumneavoastră. Instituțiile partenere își rezervă dreptul de a solicita transmiterea prin poștă a documentelor indicate mai sus în copie certificată pentru conformitate cu originalul sau copie legalizată.

În cazul acceptării activării contului dumneavoastră, Instituția parteneră vă va transmite la adresa de e-mail indicată parola temporară pentru prima logare în cont.

În caz de refuz, Instituția parteneră vă va transmite motivarea (spre exemplu: documente insuficiente; neconcordanțe între datele completate și documente; existența unor dubii cu privire la autenticitatea documentelor furnizate), precum și modalitățile de remediere, dacă este cazul.

Înregistrare și activare la ghișeul Instituției partenere

În acest scop va fi necesară prezența dumneavoastră fizică la adresa Instituției publice partenere unde, în urma completării unui formular și a prezentării actului dumneavoastră de identitate, un funcționar public va proceda la verificarea identității dumneavoastră și la înregistrarea contului dumneavoastră. Urmare a acestei verificări, Instituția parteneră vă va activa contul de utilizator și vă va furnizarea parola temporară necesară pentru prima logare în cont.

 

Utilizarea  DGITL Sector 1 de către un Reprezentant

Din motive justificate utilizarea Serviciilor se poate realiza prin intermediul unui Reprezentant.

În această ipoteză după înregistrarea și activarea contului de utilizator de către viitorul Reprezentant, acesta va avea posibilitatea de a încărca în Aplicație sau de a transmite direct Instituției (iilor) partenere documentele necesare pentru a atesta calitatea sa de împuternicit al unui contribuabil persoană fizică sau juridică pentru utilizarea Serviciilor în numele și pe seama acestui contribuabil (procură notarială, carte de identitate a contribuabilului reprezentat și a Reprezentantului, sau orice alte documente solicitate în mod expres de către Instituția parteneră). Instituția(ile) parteneră(ere) vor verifica documentația depusă și vor aproba sau refuza justificat utilizarea Serviciilor prin Reprezentant.

Datele de conectare și securitatea acestora

După prima logare în cont cu parola temporară, va fi necesar să configurați o parolă nouă pentru contul dumneavoastră de utilizator. Recomandăm setarea unei parole cu un grad ridicat de siguranță, care să includă cifre, litere mici, litere mari și, de preferat, simboluri.

Sunteți de acord și înțelegeți că sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare (adresă de e-mail și parolă) asociate contului dumneavoastră de utilizator și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra secrete aceste date. Pentru limitarea unor potențiale prejudicii, vă recomandăm să nu înstrăinați/împrumutați dispozitivele mobile, să nu divulgați parolele sau metodele de deblocare a dispozitivului și nici să nu divulgați datele de conectare unor terțe persoane. În măsura în care contul a fost înregistrat și activat pentru un utilizator persoană juridică, dezvăluiți datele de conectare doar acelor persoane/angajați care au atribuții în legătură cu Serviciile (spre exemplu contabilul societății) și care și-au asumat în scris păstrarea confidențialității acestor date.

În cazul în care sesizați însușirea ilegală sau utilizarea neautorizată a datelor dumneavoastră de conectare și a contului dumneavoastră de utilizator, precum și în cazul în care ați pierdut sau v-au fost sustrase dispozitivul(ele) mobile pe care ați instalat și utilizat Aplicația, vă obligați sa notificați Instituția(ile) partenere cu urgență, astfel încât echipa noastră să procedeze la dezactivarea contului de utilizator.

 

Dezactivarea și ștergerea contului de utilizator

În cazurile în care suspectăm, avem indicii concrete sau suntem informați de către dumneavoastră sau de către Instituțiile partenere că securitatea datelor de conectare a fost compromisă sau că anumite utilizări ale contului de utilizator sunt neautorizate sau frauduloase, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 poate: (i) dezactiva temporar contul de utilizator, până la clarificarea sau rezolvarea situației sau (ii) dezactiva definitiv contul de utilizator.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 va reactiva contul de utilizator în cel mai scurt timp posibil după eliminarea suspiciunilor/motivelor care au determinat măsura dezactivării contului.

În cazurile în care securitatea contului dumneavoastră de utilizator a fost compromisă într-un mod iremediabil sau există indicii că utilizați Aplicația sau Serviciile într-un mod care contravine prezentelor Condiții Generale, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, din proprie inițiativă sau la solicitarea Instituției(ilor) partenere, precum și Instituția(iile) parteneră(ere) au dreptul de a proceda la ștergerea contului dumneavoastră de utilizator.

Echipa Directiei Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1/ Instituția(iile) parteneră(ere) vă vor anunța în prealabil sau într-un termen rezonabil după dezactivarea sau ștergerea contului de utilizator, specificând motivele care au justificat aceste măsuri, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar putea compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar aduce atingere unor dispoziții legale.

 

 1. Serviciile

La momentul de față, prin intermediul DGITL Sector 1 puteți beneficia de o serie de servicii de interes public din partea Instituțiilor publice partenere, conform descrierilor de mai jos. Vă informăm că disponibilitatea Serviciilor poate varia de la o Instituție publică parteneră la alta. Aplicația va afișa Serviciile disponibile pentru Instituția parteneră selectată de către dumneavoastră în procedura de înregistrare și activare cont de utilizator. De asemenea, funcționalitățile Aplicației pot varia de la un sistem de operare la altul sau de o versiune a sistemului de operare la alta.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și/sau Instituțiile partenere au dreptul de a restricționa accesul unui Utilizator înregistrat la toate sau anumite Servicii, în măsura în care Utilizatorul înregistrat utilizează Serviciile în mod abuziv, ilegal sau nu respectă prezentele Condiții Generale.

 

Servicii actuale

Afișarea contribuțiilor, amenzilor datorate și a debitelor restante

Fiecare Instituție parteneră deține o evidență a contribuțiilor, amenzilor și a altor sume datorate de către contribuabil, pornind de la numărul de identificare al acestuia (CNP pentru persoane fizice, CUI pentru persoane juridice). DGITL Sector 1 preia această evidență astfel cum a fost înregistrată de către Instituțiile partenere și o afișează în contul de utilizator care este de asemenea individualizat prin CNP sau CUI. Veți putea vizualiza în DGITL Sector 1 categoriile și tipurile contribuțiilor datorate, precum și cuantumul respectivelor contribuții.

În măsura în care sesizați neconcordanțe cu privire la detaliile înscrise în evidența afișată în contul dumneavoastră de utilizator, avem rugămintea să contactați Instituția(ile) parteneră(ere) pentru a clarifica aceste aspecte.

 

Plăți online taxe și impozite locale, amenzi

Prin intermediul Serviciului de plăți online, DGITL Sector 1 vă oferă posibilitatea de a evita cozile și aglomerarea de la ghișeu, prin efectuarea operațiunilor de plată online. Plățile online se vor realiza prin intermediul unui procesator de plăți. Vă recomandăm să parcurgeți și termenii și condițiile, precum și politica de confidențialitate a procesatorului de plăți pentru informații suplimentare cu privire la serviciile procesatorului de plăți și modalitățile în care datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către procesatorul de plăti. Vă informăm că nu se vor percepe comisioane pentru efectuarea plăților online prin intermediul Aplicației și platformei procesatorului de plăți. Portalul de procesare plăți poate beneficia de sistemul de siguranță 3D-Secure.

Pentru efectuarea unei plăți online veți și redirecționat către portalul de plăți al procesatorului de plați, unde va fi necesar să introduceți datele cardului dumneavoastră bancar, precum și parola 3D-Secure primită prin mesajul de verificare, dacă aveți cardul înrolat la serviciul 3D -Secure. Puteți utiliza orice card emis sub sigla VISA sau MASTERCARD.

Procesul de plată online poate fi inițiat prin introducerea sumei pe care doriți să o achitați  urmată de accesarea butonului “Plătește”. Veți avea posibilitatea de a distribui suma stabilită între diversele contribuții pe care doriți să le achitați. În măsura în care înregistrați amenzi contravenționale individualizate în titluri executorii, plata celorlalte sume datorate va fi blocată până la plata amenzilor/penalităților respective. Pentru evitarea oricărui dubiu, indiferent de sumele repartizate sau contribuția selectată, sumele achitate vor fi realocate de către Instituțiile partenere conform regulilor privind ordinea stingerii obligațiilor fiscale prevăzute de Codul de Procedură Fiscală în vigoare.

În măsura în care vă răzgândiți cu privire la efectuarea plății online, puteți să întrerupeți tranzacția oricând înainte de apăsarea butonului (“Plătește in siguranță”).

Vă recomandăm ca înainte de a iniția un proces de plată online să verificați fondurile disponibile în contul dumneavoastră pentru a evita blocarea tranzacției din cauza fondurilor insuficiente.

După finalizarea procesului de plată online, sumele vor fi blocate/virate din contul dumneavoastră în contul de trezorerie sau deschis la o bancă comercială, astfel cum a fost comunicat de către Instituțiile Partenere, în termenele stabilite conform politicii băncii care v-a eliberat cardul. Stadiul tranzacției va circula pe axa bancă -> procesator plata -> infrastructura DGITL Sector 1-> server Instituție parteneră și îl veți putea urmări prin Aplicație. După confirmarea plății veți primi in căsuța de poștă electronică dovada plații emisă și expediată de procesatorul de plăți. Actualizarea sumelor datorate se va realiza în Aplicație după ce plata a fost confirmată de către procesatorul de plăți și a fost înregistrată pe serverul Instituției partenere.

La momentul de față, DGITL Sector 1 nu stochează datele cardului dumneavoastră. În viitor, pentru a putea facilita procesul de plată, dorim să vă oferim posibilitatea de a stoca în Aplicație, cu acordul dumneavoastră, datele cardului, astfel încât să nu mai fie nevoie să le completați la fiecare tranzacție. Instituțiile partenere nu vor avea acces la datele cardului dumneavoastră și nici nu vor putea retrage sume în mod automat din contul dumneavoastră.

 

Istoric plăți online

Pentru că este important să dețineți o evidență a plăților efectuate, prin DGITL Sector 1 puteți accesa secțiunea “Istoric plăți online”. Aici veți găsi afișată o listă cronologică a plăților efectuate având ca beneficiar Instituția parteneră, astfel cum au fost înregistrare în evidența Instituției partenere.

 

Stadiu cereri

DGITL Sector 1 va centraliza cererile și solicitările depuse de către dumneavoastră la registratura Instituției partenere și va afișa în secțiunea “Stadiu Cereri” o listă cronologică a acestor cereri, precum și stadiul curent de soluționare pentru fiecare dintre acestea.

În acest sens, DGITL Sector 1 va afișa unul dintre stadiile de soluționare enumerate mai jos, sau orice alt stadiu furnizat de către Instituția parteneră:

în lucru – cererea dumneavoastră este analizată de către persoanele desemnate;

amânată – cererea dumneavoastră a fost amânată în vederea completării sau rectificării unor erori materiale;

admisă – cererea dumneavoastră a fost soluționată în sens favorabil.

respinsă – cererea dumneavoastră a fost respinsă.

Transmiterea de mesaje de interes public către utilizatori

Pentru a rămâne la curent cu anumite chestiuni de interes public sau campanii de informare din circumscripția dumneavoastră, DGITL Sector 1 urmează să vă ofere posibilitatea de a vă abona la serviciul de Mesagerie de interes public. Prin intermediul acestui Serviciu, DGITL Sector 1 va transmite Utilizatorilor înregistrați abonați comunicări sau mesaje de interes public din partea Instituțiilor publice partenere. Abonarea se face automat prin acordarea permisiunii Aplicației să afișeze Notificări folosindu-se de mecanismele prezente în sistemul de operare al dispozitivului pe care se folosește Aplicația.

Având în vedere faptul că transmiterea acestor mesaje nu depinde în mod exclusiv de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, ci și de anumiți parteneri care furnizează servicii specifice, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 nu își poate asuma că va livra mesajele în timp util sau către toți Utilizatorii abonați la acest Serviciu.

În măsura în care nu veți mai dori să primiți comunicări/mesaje de interes public prin intermediul DGITL Sector 1, veți putea să vă dezabonați oricând prin accesarea butonului de ”Dezabonare” sau prin transmiterea unei solicitări către Instituția parteneră.

Programări la serviciile publice destinate cetățenilor

Prin completarea unui formular tip în cadrul secțiunii de ”Programări”, Utilizatorii înregistrați vor avea posibilitatea de a se programa la anumite servicii publice destinate cetățenilor și puse la dispoziție de către Instituțiile publice partenere precum: înregistrarea căsătoriei, transcrierea actelor, înscriere creșă etc.

Fiecare Instituție parteneră va desemna o listă a serviciilor pentru care programările online prin DGITL Sector 1 sunt disponibile, termenele de aprobare a cererilor de programare, precum și listele documentelor necesar a fi încărcate pentru aprobarea programării sau prezentate la ghișeu la data programată. Instituțiile partenere își rezervă dreptul de a modifica aceste servicii, termene, liste în mod unilateral, conform prevederilor legale aplicabile sau în cazul unor circumstanțe extraordinare.

Solicitarea de programare poate fi aprobată/refuzată automat sau cu verificare prin operator uman. Solicitările de programare pot fi refuzate în cazul în care s-au epuizat intervalele orare disponibile din ziua avută în vedere pentru programare sau pentru alte motive justificate. În cazuri justificate, Instituțiile partenere vor putea anula o programare aprobată în prealabil, cu notificarea imediată a Utilizatorului înregistrat prin intermediul Aplicației sau prin e-mail.

Pe măsură ce dezvoltăm Aplicația sau finalizăm procedurile de testare, Serviciile actuale se pot completa cu alte Servicii noi.

 

 1. Obligațiile și garanțiile Utilizatorilor

În vederea utilizării Aplicației/Serviciilor și a înregistrării și activării unui cont de utilizator și pe toată durata acestei utilizări,

Vă obligați să descărcați și instalați Aplicația doar din magazinele dedicate și nu din surse neoficiale, care ar putea compromite securitatea Aplicației;

Vă obligați și garantați că toate informațiile, datele personale și documentele pe care ni le furnizați sunt conforme cu originalul, corecte, exacte, actuale și complete;

Vă angajați să nu faceți uz de o identitate falsă sau să vă atribuiți o identitate care nu vă aparține în vederea înregistrării și activării conturilor de utilizator și a utilizării Serviciilor. În măsura în care există dubii cu privire la identitatea dumneavoastră, vă obligați să participați la măsurile de identificare suplimentară propuse de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și/sau Instituțiile publice partenere;

Vă angajați să ne informați imediat în scris despre modificările sau actualizările adresei dumneavoastră de e-mail și a telefonului, dacă este cazul;

Vă obligați să utilizați Aplicația/Serviciile în mod responsabil, doar în conformitate cu prezentele Condiții Generale și legislația aplicabilă și doar pentru scopuri legitime, cu respectarea drepturilor celorlalți Utilizatori;

Vă obligați să păstrați confidențialitatea datelor de conectare și a altor date utilizate în legătură cu Aplicația/Serviciile (spre exemplu datele cardului bancar);

Vă angajați să nu acționați în niciun fel care să aducă atingere drepturilor Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 asupra Aplicației, drepturilor celorlalți Utilizatori sau care să fie dăunător din punct de vedere tehnic (incluzând, fără limitări, utilizarea de viruși, bombe informatice, troieni, sau orice alt software dăunător);

Vă obligați să nu testați sau monitorizați vulnerabilitățile Aplicației;

Vă obligați să nu utilizați conținutul Aplicației pentru a revinde sau redistribui Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației;

Vă obligați să notificați Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituția publică parteneră cu privire la care ați solicitat înregistrarea și activarea contului de utilizator referitor la orice utilizare neautorizata a contului dumneavoastră de utilizator sau suspiciune de un astfel de comportament, precum și referitor la orice încălcare a securității contului dumneavoastră de utilizator sau suspiciune în acest sens;

Vă angajați să dezinstalați Aplicația în cazul în care și înainte de înstrăinarea dispozitivului mobil pe care ați instalat Aplicația către terțe persoane.

Vom coopera pe deplin cu orice organ judiciar abilitat și competent pentru identificarea identității și/sau localizarea oricărei persoane care acționează într-un mod ce contravine clauzelor de mai sus.

 

 1. Protecția datelor personale

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1  nu intervine, nu stochează, nu colectează niciun fel de informație cu privire la identitatea utilizatorilor aplicației sau orice altă informație care face referire la utilizatorii DGITL Sector 1.

 

 1. Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Prezentările, textele,  elementele grafice precum și orice alte lucrări integrate în conținutul Aplicației aparțin Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și/sau Instituțiilor publice partenere.

Cu excepția utilizărilor permise prin legea drepturilor de autor (spre exemplu, utilizare privată), orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a conținutului Aplicației, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, în scopuri publicitare și/sau comerciale, fără a se fi obținut în prealabil acordul Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și/sau Instituțiilor publice partenere este strict interzisă.

Orice mărci și drepturi de proprietate intelectuală aferente Aplicației aparțin sau au fost licențiate către Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și/sau Instituțiile publice colaboratoare. Nu aveți dreptul să reproduceți, imitați, utilizați sau să aplicați aceste mărci/drepturile de proprietate intelectuală fără acordul prealabil al Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și/sau al Instituțiilor publice colaboratoare.

 

Sub rezerva respectării acestor Condiții Generale și a tuturor obligațiilor de Utilizator, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 vă acordă o licență limitată, neexclusivă, revocabilă și netransmisibilă pentru:

Instalarea și accesarea Aplicația de pe dispozitivul(ele) dumneavoastră personal(e) numai în scopul utilizării Serviciilor și

Accesarea conținuturilor, informațiilor și materialelor aferente Aplicației care vă sunt puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor și pentru utilizarea acestora, exclusiv pentru uz personal și non-comercial.

Această licență se aplică tuturor actualizărilor noilor versiuni ale aplicației. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice partenere își rezervă dreptul de a schimba orice informație din Aplicație, inclusiv, fără a se limita la revizuirea și/sau ștergerea funcțiilor sau a altor informații fără notificare prealabilă.

Nu aveți dreptul să modificați, adaptați, reproduceți, distribuiți, sub-licențiați, să creați lucrări derivate pornind de la codul sursă al Aplicației, să decompilați sau schimbați codul sursă al Aplicației sau să o utilizați în orice alt mod contrar celor de mai sus.

Ne rezervăm dreptul de a demara orice acțiuni legale adecvate pentru a determina încetarea oricărei utilizări ilegale sau neautorizate a Aplicației sau a conținutului său.

Nu revendicăm proprietatea conținutului sau a documentelor pe care ni le furnizați, le încărcați, sau transmiteți prin intermediul Aplicației. Recunoașteți că, pentru a asigura furnizarea Serviciile și/sau pentru a verifica respectarea acestor Condiții Generale și a altor obligații legale, Instituțiile partenere și/sau Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 au dreptul să acceseze și să utilizeze documentele/conținutul transmis. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile partenere vor gestiona conținutul și documentele încărcate în regim de strictă confidențialitate, cu excepția cazului în care informațiile transmise sunt de natură publică. Prelucrarea datelor personale din conținutul/documentele transmise se va realiza în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

 

 1. Disponibilitatea Aplicației și a Serviciilor. Declinarea răspunderii

Depunem toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea Aplicației 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, pentru motive justificate precum eroare a sistemului informatic, de lucrări de întreținere sau de reparații sau din cauze asupra cărora Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 nu deține controlul (forță majoră sau caz fortuit), accesul în Aplicație poate fi suspendat temporar și fără notificare prealabilă. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice colaboratoare nu vor fi responsabile daca Aplicația sau un anumit Serviciu nu este disponibil total sau parțial la un anumit moment sau pentru o anumită perioadă de timp. Nu avem obligația să oferim o anumită funcționalitate sau un anumit Serviciu prin intermediul DGITL Sector 1.  Ne rezervăm dreptul de a  retrage DGITL Sector 1 din magazinele online dedicate sau de a nu mai furniza Aplicația pentru un anumit sistem de operare, caz în care vă vom informa în prealabil, cu respectarea unui termen rezonabil.

Conținutul Aplicației și Serviciile sunt oferite „ca atare”, necondiționat, fără garanții de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv cu privire la calități/caracteristici, adecvarea pentru anumite scopuri, disponibilitate, fiabilitate sau acuratețe.

Astfel, deși Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice partenere depun eforturi pentru ca informațiile și Serviciile disponibile prin intermediul Aplicației să fie furnizate în mod corect, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice partenere nu pot garanta că nu vor exista erori sau omisiuni.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 a implementat măsuri adecvate pentru a asigura siguranța digitală a Aplicației și sistemului informatic, însă nu poate garanta ca Aplicația nu se va confrunta cu pierderi sau vicieri cauzate de atacuri informatice, viruși, interferente, piratare sau alte probleme de securitate.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice colaboratoare nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sau Servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanțe reduse, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independente de voința Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și a Instituțiile publice partenere sau dincolo de controlul acestora.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice colaboratoare nu vor fi ținute responsabile pentru orice prejudicii directe sau indirecte (precum pierderi de acces, de date, de profituri sau de beneficii) suferite de către dumneavoastră sau terțe persoane și cauzate de indisponibilități/calitate necorespunzătoare/defecțiuni tehnice/întârzieri/erori, inclusiv de conținut/atacuri informatice asupra/în legătură cu Serviciile/Aplicația. De asemenea, sunteți de acord că Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și Instituțiile publice colaboratoare nu pot fi răspunzătoare pentru prejudiciile directe sau indirecte pe care le-ați suferit: (i) din cauza nerespectării prezentelor Condiții Generale, (ii) din cauza utilizării necorespunzătoare a Aplicației/Serviciilor, (iii) atunci când alte aplicații sau software-uri instalate pe dispozitivul dumneavoastră mobil interacționează cu Aplicația într-un mod defectuos sau nu sunt compatibile cu Aplicația, (iv) atunci când Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 sau Instituțiile publice partenere sunt obligate să aplice anumite prevederi legale în furnizarea Serviciilor, precum regulile privind ordinea stingerii obligațiilor fiscale sau (v) atunci când dispozitivul dumneavoastră mobil a fost pierdut, furat sau a făcut obiectul unui atac informatic și terțe persoane au putut așadar accesa datele/informații dumneavoastră sau utiliza Serviciile în numele dumneavoastră.

 

 1. Încetarea utilizării DGITL Sector 1

Următoarele cazuri atrag încetarea utilizării DGITL Sector 1:

dezinstalarea DGITL Sector 1 de pe dispozitivul mobil, la inițiativa dumneavoastră, reprezentând drept de retragere din contract, pe care îl puteți exercita oricând;

ștergerea contului de utilizator, la inițiativa Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 sau a Instituțiilor publice partenere conform celor prezentate în secțiunea 3 de mai sus;

în ipoteza în care Instituția publică parteneră care a înregistrat contul dumneavoastră de utilizator renunță la colaborarea cu Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, ca furnizor al Aplicației;

în ipoteza în care alegem să retragem DGITL Sector 1 din magazinele online dedicate sau să nu mai furnizăm Aplicația pentru un anumit sistem de operare.

 

 1. Asistență și sesizări. Date de contact

Pentru orice aspecte/petiții/sesizări legate de  utilizarea Serviciilor disponibile în DGITL Sector 1, avem rugăm să contactați Instituția(iile) parteneră(e). Instituția(iile) parteneră(e)va/vor depune toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră într-un mod prompt.

Aspectele care țin de funcționarea tehnică a Aplicației (precum erori, crash-uri) pe dispozitivul dumneavoastră pot fi semnalate echipei Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 la adresa de e-mail secretariat@impozitelocale1.ro

Solicitările privind datele personale vor fi soluționate conform Politicii de Confidențialitate.

 

 1. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentele Condiții Generale sunt guvernate de şi vor fi interpretate în conformitate cu legea română.

În cazul apariției unei neînțelegeri sau a unui conflict în legătură cu utilizarea DGITL Sector 1 sau cu aplicarea și respectarea prezentelor Condiții Generale, vom depune toate eforturile pentru a soluționarea cu bună-credință a disputei pe cale amiabilă.

În măsura în care soluționarea amiabilă nu a fost posibilă, orice eventuale dispute între Instituțiile partenere și utilizatorii DGITL Sector 1 vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente de pe teritoriul României.

Eventualele dispute dintre Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 și utilizatorii DGITL Sector 1 vor fi soluționate, în cazul eșecului negocierilor pe cale amiabilă:

prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Ilfov din București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți, Hotărârea arbitrală pronunțată va fi definitivă, obligatorie și executorie sau de către instanțele competente din municipiul București, cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare atribuie o competență exclusiva altei instanțe din România la alegerea părții reclamante.

 

 1. Prevederi finale

 

Prezentele Condiții Generale sunt în vigoare începând cu data de 10 iunie 2020.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Condiții Generale în mod unilateral, modificările urmând să producă efecte doar pentru viitor. În acest caz, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 va notifica în prealabil Utilizatorii și le va comunica Condițiile Generale revizuite prin intermediul Aplicației și/sau prin e-mail, la adresa utilizată pentru înregistrarea și activarea contului de utilizator.

Dacă nu veți fi de acord cu Condițiile Generale revizuite, puteți dezinstala oricând Aplicația cu efect imediat.

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor Condiții Generale vor fi declarate nule, ilegale sau inaplicabile ca urmare a unei prevederi legale sau a unei hotărâri judecătorești sau a altei autorități competente, acest fapt nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte juridice.

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut