Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scoaterea terenurilor în evidențele fiscale (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021

1. Nume document:


2. Acte de identificare:

 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
 • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


3. Acte de reprezentare:

 • împuternicire în original sau copie legalizată;
 • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


4. Documente justificative, după caz:

 • contract de vanzare-cumparare;
 • contract de schimb;
 • contract de donatie;
 • certificat de mostenitor;
 • hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, după caz;
 • act de adjudecare;
 • act incetare contract de leasing și proces – verbal de predare primire;
 • contract de fiducie;
 • act de dezmembrare, etc.;

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

Previous Scutirea de la plata impozitului pe teren (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut