Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scoaterea mijloacelor de transport din evidențele fiscale (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

  • „Declarație pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” – model 2016 ITL 016; Descarcă document

2. Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

  • act de vanzare-cumparare; act de donatie; contract de novatie; factura fiscala; certificat de mostenitor; hotarare judecatorească definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie; adeverinta de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz;
  • declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia contribuabilul nu mai este detinatorul mijlocului de transport; certificat de radiere – document care atesta ca mijlocul de transport este scos din circulatie, etc;
  • fișa de înmatriculare a vehiculului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

Previous Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport (timp de soluționare 45 de zile)

329 Comments

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut