Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scoaterea mijloacelor de transport din evidențele fiscale (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

  • „Declarație pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” – model 2016 ITL 016; Descarcă document

2. Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

  • act de vanzare-cumparare; act de donatie; contract de novatie; factura fiscala; certificat de mostenitor; hotarare judecatorească definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie; adeverinta de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz;
  • declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia contribuabilul nu mai este detinatorul mijlocului de transport; certificat de radiere – document care atesta ca mijlocul de transport este scos din circulatie, etc;
  • fișa de înmatriculare a vehiculului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

Previous Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut