Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Nume document:

 • Cerere privind scutirea de la plată impozitului pe clădiri/terenuri și/sau mijloace de transport pentru persoane fizice; Descarcă document

2. Acte de identificare:

 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
 • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

 • împuternicire în original sau copie legalizată;
 • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

Pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport se depun următoarele documente justificative, după caz:

A. Actul de dobândire a mijlocului de transport:

 • contract de vanzare-cumparare; act de donatie; factura fiscala; certificat de mostenitor; contractul de leasing financiar si/sau contractul de novatie/cesiune insotit de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia; hotarare judecatorească definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie etc;
 • documentul vamal, emis de catre Autoritatea Vamala Romana, pentru mijlocul de transport, in cazul in care acesta este dobandit din alte state decat statele membre ale Uniunii Europene;
 • documentul eliberat de Autoritatea Navală Română, din care să reiasa caracteristicile tehnice, ale mijlocului de transport pe apă;
 • certificatul de căsătorie (în cazul bunurilor comune).

A.1. La actele menționate la litera A se anexează și documentul justificativ pentru acordarea scutirii, in baza art. 469 alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi;
 • hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000
 • certificat de încadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate /înscris din care sa rezulte faptul că, contribuabilul este reprezentantul legal al persoanei cu handicap și îl are în îngrijire (hotarare judecatoreasca/declarație pe proprie răspundere);
 • act din care sa rezulte ca mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
 • act din care sa rezulte ca mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
 • atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.;
 • cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. din care sa reiasa ca autovehiculul este hybrid sau actionat electric.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

Previous Ordonanța Guvernului României Nr. 2 din 12/07/2001

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut