Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Înregistrarea terenurilor în evidențele fiscale, în vederea stabilirii impozitului pe teren (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL003; Descarcă document
  • Anexa 1 la Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului /taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – în cazul rezidenților altor state membre ale U.E. pe teritoriul României și este necesar in vederea stabilirii impozitului pe teren.; Descarcă document

2. Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


3. Acte de reprezentare:

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


4. Documente justificative, după caz:

  • contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; contract de donatie; certificat de mostenitor; hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, după caz; act de adjudecare; contract de leasing și proces verbal de predare primire; contract de fiducie; dispozitie emisa de Primarul Municipiului Bucuresti; act de alipire; act de dezmembrare etc.;
  • documentația cadastrală (in cazul în care suprafata terenului nu rezulta din actul de proprietate sau se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reala rezultata din masurători).
  • adeverință prin care se face dovada înscrierii terenului în registrul agricol și categoria de folosință a terenului eliberată de servciul Secretariat, Registru Agricol din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

Previous Scoaterea terenurilor în evidențele fiscale (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut