Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Înregistrarea mijloacelor de transport în evidențele fiscale, în vederea stabilirii impozitului pe mijloacele de transport (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice – model 2016 ITL 005; Descarcă document
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de  peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – model 2016 ITL 006; Descarcă document
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007; Descarcă document

2. Acte de identificare:

 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
 • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

 • împuternicire în original sau copie legalizată;
 • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

 • contract de vanzare-cumparare; act de donatie; factura fiscala insotita de certificat de atestare fiscala (in cazul mijloacelor de transport care au mai fost inmatriculate in Romania); certificat de mostenitor; contractul de leasing financiar si/sau contractul de novatie/cesiune insotit de procesul verbal de predare primire si de certificatul de atestare fiscala de la fostul utilizator, sau orice alt document similar acestuia; hotarare judecatorească definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie etc;
 • documentul vamal, emis de catre Autoritatea Vamala Romana, pentru mijlocul de transport, in cazul in care acesta este dobândit din alte state decat statele membre ale Uniunii Europene;
 • documentul eliberat de Autoritatea Navala Romana, din care să reiasă caracteristicile tehnice, ale mijlocului de transport pe apa;
 • certificat de atestare fiscala emis anterior instrainarii pe numele vanzatorului, de catre compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, cu exceptia mijloacelor de transport dobandite din strainatate. In cazul transferului dreptului de proprietate, prin utilizarea dupa caz, a Contractului de instrainare-dobandire, model 2016 itl-054, viza aplicata in coltul din dreapta sus, reprezinta echivalentul certificatului de atestare fiscala.
 • fișa de înmatriculare, după caz;
 • cartea de identitate a vehiculului – document eliberat de R.A.R.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

Previous Scoaterea mijloacelor de transport din evidențele fiscale (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut