Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Înregistrarea clădirilor în evidențele fiscale, în vederea stabilirii taxei pe clădiri (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice- model 2016 ITL 001; Descarcă document
  • Anexa 1 la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice-model 2016 ITL 001 – în cazul rezidenților altor state membre ale U.E. pe teritoriul României; Descarcă document

2. Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat în cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

  • contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință și un document din care reiese valoarea clădirii/încăperii, respectiv valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

Previous Scoaterea clădirilor din evidențele fiscale, în cazul taxei pe clădiri (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut