Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

14. Acte necesare pentru stabilirea / modificarea / încetarea taxei pentru ocuparea domeniului public (O.D.P.):

Ultima actualizare a informației martie 21, 2022

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


Având în vedere faptul că, C.G.M.B. (Consiliul General al Municipiului București) și/sau C.L.S.1 (Consiliului Local al Sectorului 1) pot institui taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice, prin hotărâri ale Consiliului General și/sau ale Consiliului Local al Sectorului 1, documentele ce vor fi anexate declarației, eliberate de către instituțiile competente, respectiv de către A.D.P. (Administrația Domeniului Public) sau de către Serviciul de Utilități Publice, pot fi diferite, după caz!!!

Ocuparea domeniului public sau privat, fără aviz și/sau fără autorizație de construire, atrage raspunderea utilizatorului și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare!

Declararea în vederea stabilirii sarcinii fiscale și înscrierea în evidențele autorităților administrației publice locale, reprezintă o obligație legală a contribuabililor, chiar dacă ocuparea domeniului public a fost efectuată fără autorizație/aviz, urmănd ca titularul de rol fiscal să procedeze de îndată la cele legale!

 • Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice (ODP) – formular tipizat – 2 exemplare originale;
 • Documente justificative, în raport cu actele emise pentru ocuparea domeniului public, ce pot fi, după caz:
  • Acord de comercializare pe domeniul public și/sau aviz de amplasare și/sau autorizatie comercializare și/sau contract prestări serviciu și/sau document de atribuire a unei suprafetei de teren, din care să reiasă destinația utilizării acestor locuri publice, suprafețele de teren utilizate și durata ocupării domeniului public, (fotocopie)
  • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederii legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să rezulte ocuparea domeniului public la o data certă, destinația utilizării acestor locuri publice, suprafețele de teren utilizate sau modificate ce fac obiectul taxării, precum și după caz, data repunerii domeniului public în starea initială la o dată certă, în lipsa documentelor justificative precizate mai sus (fotocopie/original după caz).
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire (original) și copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau copie de pe actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

 

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Toate documentele prezentate în fotocopie se certifică pentru conformitate cu originalul.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

 

Previous 15. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe spectacole

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Legături rapide

Servicii utile - diverse

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut