Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Înregistrarea unei suprafețe de teren, ocupată de domeniul public, în vederea stabilirii taxei pentru utilizarea locurilor publice (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

  • Declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice; Descarcă document

2. Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

  • aviz de ocupare temporară a domeniului public;
  • acord de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale;
  • contract de ocupare a domeniului public cu construcții provizorii (tonete, schele, organizare de șantier, panouri publicitare);
  • contract de ocupare a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcție etc. Fiecare înscris va fi certificat pentru conformitate cu originalul.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

 

Previous Înregistrare utilizator

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut