Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Înregistrarea unei suprafețe de teren, ocupată de domeniul public, în vederea stabilirii taxei pentru utilizarea locurilor publice (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

  • Declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice; Descarcă document

2. Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

4. Documente justificative, după caz:

  • aviz de ocupare temporară a domeniului public;
  • acord de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale;
  • contract de ocupare a domeniului public cu construcții provizorii (tonete, schele, organizare de șantier, panouri publicitare);
  • contract de ocupare a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcție etc. Fiecare înscris va fi certificat pentru conformitate cu originalul.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

 

Previous Înregistrare utilizator

Leave Your Comment

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut