Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Modalitate de calcul

Ultima actualizare a informației 25 ianuarie 2022

Pentru persoane fizice taxele sunt calculate după cum urmează:

Bun impozabil

Modalitate de calcul

Mijloace de transport

Se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrică, tonaj, sau cota taxă

Clădiri

Se calculează în funcție de suprafata, tipul construcției, data construcției și modul de dobândire

Teren în proprietate

Se calculează în funcție de suprafața și zona de amplasare

Teren in folosință

Se calculează în funcție de suprafața și zona de amplasare

Pentru persoane juridice impozitele/taxele privind un bun sunt calculate după cum urmează:

Bun

impozabil/taxabil

Modalitate de calcul

Clădire
Destinație rezidențială: impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;
Destinație nerezidențială: impozitul/taxa se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii impozabile/taxabile a clădirii;
Destinație mixtă: impozitul/taxa se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul/taxa calculat/ă pentru suprafața folosită în scop nerezidențial;
Nereevaluată: în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Teren
Impozitul/taxa pe teren se stabilește anual, în sumă fixă pe metru pătrat, în mod diferențiat, luand în calcul suprafața totală a terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrarii făcute de consiliul local, aplicând/înmulțind coeficientul stabilit anual la nivel local, la/cu suprafața totală a terenului.
Mijloc de transport 
Impozitul pe mijlocul de transport cu tracțiune mecanică, se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta, cu suma corespunzătoare stabilită anual la nivel local.
Impozitul pe mijlocul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, se stabilește anual, în sumă fixă, stabilită anual la nivel local.
Previous Calendar taxe

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut