Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Modalități de contestare

Ultima actualizare a informației 15 decembrie 2021

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 544/2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC ŞI H.G. 123/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001

Art. 16. – (1) Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt cele prevazute de Legea nr. 544/2001, si anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen;

b) 10 zile pentru anuntarea solicitantului ca termenul prevazut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul prevazut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului.

(2) Termenele prevazute la alin. (1) se calculeaza de la data inregistrarii solicitarii; nu intra in calculul termenelor ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se implineste.

(3) Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA ÎN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE:

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, daca o persoana se considera vatamata in drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul de a i se rezolva o cerere la un drept recunoscut de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza se afla sediul autoritatii sau al institutiei publice.

Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala.

Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa oblige institutia sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

In cazul in care persoana se considera nemultumita de hotararea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramane definitiva si irevocabila.

Atat actiunea depusa la prima instanta, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Previous Anunțuri concurs

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut